Wim van den Goorbergh

Gastauteur

Oud-bestuurder Rabobank

Portretfoto van Wim van den Goorbergh

© WvdG

Wim van den Goorbergh bekleedde topposities bij Rabobank Nederland. Hij was er CFO en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur. Hij studeerde in 1971 in Tilburg af op Algemene Econometrie en Wiskundige Economie. Daarna was hij als docent en onderzoeker aan deze universiteit verbonden. Hij was lid van de raad van commissarissen van TiasNimbas en ondersteunde het initiatief van het Tilburg Center of Finance. Thans vervult hij diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies.

Artikelen

boardroom
Voorstel kortere zittingsduur commissaris uit de lucht gegrepen
Wie de schaarse wetenschappelijke literatuur er op naleest, laat de zittingsduur van de commissaris zoals die nu is. Dit stelt econoom en meervoudig commissaris Wim van den Goorbergh in reactie op het voorstel van de Monitoring Commissie Corporate...
huis in suburb
Beleg pensioenbesparingen in woninghypotheken
Nederlandse banken zijn voor hun funding sterk afhankelijk van volatiele kapitaalmarkten. Nederlandse pensioenfondsen en andere institutionele beleggers zouden een meer stabiele bron van financiering kunnen vormen. Wim van den Goorbergh stelt dat ...
Kapitaal depositogarantiestelsel hoort binnen de balans image
Kapitaal depositogarantiestelsel hoort binnen de balans
Het kabinet wil een noodfonds vormen om kapitaal beschikbaar te hebben voor het geval een bank dreigt om te vallen. Kapitaal apart zetten voor noodgevallen is een goed idee, stelt econoom Wim van den Goorbergh, maar dat kan beter binnen dan buiten...
Hoofdkantoor ABN AMRO aan de Zuidas in Amsterdam
Hoe ziet het Nederlandse bankenlandschap er over vijf jaar uit?
Minister De Jager heeft het streven geformuleerd hoe de overheid langzaam maar zeker de komende vijf jaar haar belang in de financiële sector afbouwt. Dit roept de vraag op hoe de bankensector er over vijf jaar eruit ziet. De econoom en oud-bankie...