Koen Frenken over evolutionaire economie

8 aug 2011

Het vakgebied evolutionaire economie heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een veel omvattend raamwerk om innovatie te bestuderen. Innovaties komen voort uit bestaande technieken als in een evolutionair recombinatieproces. Koen Frenken, hoogleraar economie van innovatie aan de TU Eindhoven, stelt dat Willy Wortels eigenlijk niet meer bestaan. Innovatie kan beter worden opgevat als een collectief leerproces. Innovatiebeleid in een kenniseconomie dient dan ook veel breder te worden opgevat dan alleen een economische aangelegenheid, en zou beter passen bij het ministerie van OCW dan bij het ministerie van EZL&I.

 

Te citeren als

Koen Frenken, “Koen Frenken over evolutionaire economie”, Me Judice, 8 augustus 2011.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Links