Harald Benink over de euro, Griekenland en herstructurering

9 jun 2011

Griekenland bezet al weken de headlines van alle media, het wordt tijd voor een grondige aanpak. Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering, wijst op de noodzaak van een tweesporenbeleid: enerzijds een herstructurering van de schuldenlast en anderzijds een tijdelijk “euro-holiday”. Voor een periode van 10 jaar stapt Griekenland uit de euro-zone, laat de nieuwe drachme devalueren en werkt de resterende schuldenlast weg. Het is zaak snel te herstructureren, dan nemen banken ook een verlies in plaats van alleen de belastingbetaler.

 

Te citeren als

Harald Benink, “Harald Benink over de euro, Griekenland en herstructurering”, Me Judice, 9 juni 2011.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.