Maarten van Ham over generaties en de renteaftrek

19 mrt 2012

In de discussie over de woningmarkt en afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is te weinig aandacht voor het verschil tussen de generaties, stelt Maarten van Ham, hoogleraar stedelijke vernieuwing TU Delft.

De babyboomers hebben jarenlang geprofiteerd van gestegen huizenprijzen en de hypotheekrenteaftrek, terwijl de jonge generaties te kampen heeft met stijging van de kosten voor kinderopvang, duurdere hypotheken en een pensioen wat niet waardevast is.

De oudere generatie moet naar rato van eerder voordeel compensatie krijgen via de inkomstenbelasting maar niet zo volledig als de jongere generatie.

 

Te citeren als

“Maarten van Ham over generaties en de renteaftrek”, Me Judice, 19 maart 2012.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.