Mathijs van Dijk

Economenpanel, Gastauteur

Erasmus Universiteit, RSM

Mathijs van Dijk image

(c) Erasmus Universiteit

SRMathijs van Dijk is bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op het functioneren van financiële markten en stelsels in zowel ontwikkelde als minder ontwikkelde landen. Hij ontving een NWO Vidi beurs voor zijn onderzoek naar ‘liquidity black holes’. Hij was gastonderzoeker aan Princeton, Ohio State University, Duke University en UCLA.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Mathijs van Dijk
Lessen van de crisis
16 sep 2016

Stelling 1

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mateMijn indruk is dat de nog vers in het geheugen liggende crisis financiele instellingen voorzichtiger heeft gemaakt, maar dit geheugen is vaak vluchtig en kapitaaleisen van banken zijn nog altijd laag.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 2

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn hoge mateNiet redden leek verstandig, maar is zeer ongelukkig gebleken. Bovendien is het risico van moral hazard nauwelijks afgenomen, omdat nu duidelijk is dat de gevolgen van banken tenonder laten gaan enorm kunnen zijn.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn hoge mateIn het huidige systeem brengt het tenonder laten gaan van een grote bank simpelweg teveel risico's met zich mee en zijn de gevolgen niet te overzien.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 4

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke matePaniekvoetbal en banken dwingen tot snelle aanpassingen brengen risico's met zich mee.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 5

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateWel gezond v.w.b. winstgevendheid, maar risico's op nieuwe crisis blijven. Banken zijn nog steeds erg groot en kapitaaleisen laag.
Oneens
In redelijke mate
Het belang van het vrijhandelsverdrag TTIP
9 jun 2016

Stelling 1

Het is belangrijk voor de Nederlandse economie dat er een TTIP-akkoord komt.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateIk verwacht dat de effecten op de NL economie positief zullen zijn, maar niet erg groot.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Een TTIP-akkoord zal een positief effect hebben op de Nederlandse arbeidsvoorwaarden (loon, ontslagbescherming, etc.).
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn zeer geringe mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Een TTIP-akkoord zal een negatief effect hebben op de Europese standaarden voor milieu, voedselveiligheid en klimaat.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn zeer geringe mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 4

De onderhandelingen over TTIP moeten transparant zijn, zodat de Tweede Kamer, bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties een rol kunnen spelen in dat proces.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn zeer geringe mateEen beperkt aantal mensen uit deze organisaties moet op de hoogte zijn en input kunnen leveren, maar de onderhandelingen zijn al complex genoeg.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 5

Er moet een referendum komen over TTIP.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee oneensIn geringe mateSimpelweg te complex.
Zeer mee oneens
In redelijke mate

Stelling 6

Het is beter om een ‘TTIP light’-akkoord* te bereiken in plaats van een alomvattend TTIP-akkoord.

[*] TTIP light’ is een handelsverdrag waar men louter naar traditionele handelsbeperkingen kijkt, zoals invoertarieven, dumping, kwantitatieve invoerbeperkingen. Controversiële issues, zoals milieu- en klimaatnormen en bescherming van investeerders, worden van de tafel gehaald.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate
Modellen in de economische politiek
25 jan 2016

Stelling 1

Bij de besluitvorming over het economisch beleid in Nederland laten politici zich meer leiden door ideologie en opportunisme dan door empirische, kwantitatieve inzichten vanuit de economische wetenschap.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateDe analyses en doorrekeningen van het CPB lijken juist een vrij grote rol te spelen in de Nederlandse politiek, met name rond verkiezingen.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het voorspellen van de economie op de lange termijn met macro-econometrische modellen is een zinloze exercitie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateGrote macro-econometrische modellen zijn te rigide om op de lange termijn goed te voorspellen. Ook geldt de "Lucas kritiek" voor het doorrekenen van beleidsmaatregelen.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

De invloed van CPB-analyses op het economisch beleid van de regering is te groot.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mateMijn indruk is dat er serieus naar het CPB wordt geluisterd terwijl ook de beperkingen worden ingezien en andere argumenten een rol spelen in de besluitvorming.
Eens noch oneens
In redelijke mate
ABN AMRO naar de beurs
18 nov 2015

Stelling 1

De financiële sector is voldoende stabiel voor de verkoop van ABN AMRO.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateHogere minimale leverage ratio is goed idee, maar moet Europees worden ingevoerd. ABN AMRO in staatshanden heeft ondanks winstgevendheid lagere leverage dan andere NL grootbanken. Dus onduidelijk waarom dit beursgang in de weg zou moeten staan.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het is een goede zaak wanneer ABN AMRO weer geheel in handen komt van de private sector.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateIk zie op termijn geen rol voor NL overheid in het runnen van banken.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

ABN AMRO is financieel nog niet sterk genoeg om als zelfstandige partij mogelijke tegenslagen op te vangen met een leverage ratio van 3,5%.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateHogere leverage is nodig, maar ook in handen van de private sector zal NL overheid handen niet geheel van bank (kunnen) aftrekken.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 4

De staat had sterker moeten aandringen op het verhogen van de leverage ratio van ABN AMRO.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateRegelgeving moet Europees worden aangepakt, maar staat had sterker kunnen aandringen op leverage in lijn met andere NL grootbaken (>4%).
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 5

De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO (van maart 2015) heeft de bank reputatieschade berokkend.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 6

Als de staat ABN AMRO gunstig wil verkopen dan moet zij bereid zijn meteen haar meerderheidsaandeel uit handen te geven.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateKan ook geleidelijk. Hangt mede af van liquiditeit / vraag markt.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 7

De staat heeft het goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate
Ouderen aan het werk
14 okt 2015

Stelling 1

De combinatie van maatregelen die het huidige kabinet heeft genomen zal de werkloosheid onder vijftigplussers niet of nauwelijks verminderen.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn zeer geringe mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het automatisme waarmee lonen alleen maar stijgen en niet dalen over een carrière is de grootste hinderpaal voor een duurzame inzet van ouderen op de arbeidsmarkt.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Om de positie van oudere werklozen duurzaam te verbeteren moet worden overwogen om de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen te laten dalen met de werkloosheidsduur.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn zeer geringe mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate
Eindeloze stagnatie
15 sep 2014

Stelling 1

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mateIk zie geen duidelijke redenen waarom de productiviteitsgroei en technologische vooruitgang in de eurozone de komende tien jaar structureel lager zullen liggen dan in de afgelopen decennia.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 2

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mateZie Stelling 1. Nederland springt er niet duidelijk positief of negatief uit ten opzichte van de rest van Europa.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateHet ad hoc verhogen van de inflatiedoelstelling kan een gevaarlijke precedentwerking betekenen die de onafhankelijkheid van de centrale bank ondergraaft en nieuwe zeepbellen op financiƫle markten in de hand kan werken.
Oneens
In redelijke mate