Me Judice Economenpanel: Lessen van de crisis

16 sep 2016

Na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 is de wereldeconomie in een recessie terecht gekomen. Het begin van de crisis werd gemarkeerd door de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers in september 2008. De paniek sloeg over op de financiële markten, veel andere banken kwamen in de problemen en na verloop van tijd werden nadelige effecten zichtbaar in de economie en samenleving. Dit heeft vragen opgeroepen over bijvoorbeeld de stabiliteit van het financiële systeem (banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen), over de wenselijkheid van overheidsingrijpen en over de snelheid waarmee banken aan de aangescherpte regelgeving (hogere kapitaaleisen, meer nadruk integer gedrag, verlaging maximaal hypotheekbedrag, etc.) moeten voldoen. Een deel van dit beleid moet de komende jaren nog zijn beslag krijgen.

Vijf stellingen zijn aan het economenpanel voorgelegd.

Stelling 1

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 4

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 5

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In zeer hoge mate Eigen vermoge positie is aanmerkelijk verbeterd bij grootbanken (RABO een vraagteken), vedel strakker toezicht, meer afstand tot de toezichthouder sinds rol van ECB. Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Mee eens In zeer hoge mate De stabiliteit is op dit moment in orde. Aandachtspunten zijn lage rente voor pensioenfondsen en verzekeraars. Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Mee eens In zeer hoge mate Kapitaalbuffers van banken zijn verhoogd, alhoewel niet voldoende. Tevens is er in sommige gevallen een bail-in van houders van achtergestelde leningen en obligaties e.d. mogelijk. En uiteindelijk is er de impliciete garantie van belastingbetalers. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In zeer hoge mate De aanbevelingen van de Commissie-Maas (Code Banken) zijn grotendeels uitgevoerd op het gebied van risicomanagement maar onvoldoende op het terrein van governance (interne toezicht) in de zin dat Commissarissen deskundig (geschikt) en onafhankelijk zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Het Nederlandse financiële systeem staat echter niet op zichzelf, en is onderdeel van het Europese en globale financiële systeem Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Het systeem is momenteel stabiel, en de controle (DNB) is goed. De reserveverplichtingen van banken zijn echter beperkt, waardoor bij een volgende crisis de klap weer groot zal zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Eens noch oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Eens noch oneens In redelijke mate De stabiliteit van de banken is de laatste jaren verbeterd. Verzekeraars staan flink onder druk, vooral vanwege langdurig lage rente. Dat laatste geldt uiteraard ook voor de pensioenfondsen. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Eens noch oneens In redelijke mate Mijn indruk is dat de nog vers in het geheugen liggende crisis financiele instellingen voorzichtiger heeft gemaakt, maar dit geheugen is vaak vluchtig en kapitaaleisen van banken zijn nog altijd laag. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Eens noch oneens In redelijke mate Het huidige economische structuur heeft veel voordelen en we hebben er veel aan te danken. Alhoewel we de kans op financiële crises kunnen verkleinen blijft het risico bestaan. Nieuwe regelgeving schiet duidelijk tekort. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Eens noch oneens In geringe mate Het functioneert redelijk, maar de kwetsbaarheid lijkt nog steeds groot. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In redelijke mate de ambities zijn teruggeschroefd, maar de schuldenposities blijven zeer hoog, en het nationale financiele stelsel blijft intensief verweven van het internationele stelsel dat instabiel blijft, zeker in Europa. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Oneens In redelijke mate Banken te zwak gekapitaliseerd en mogelijke legacy losses. Banken te groot, te complex, en teveel politieke invloed om te falen. Bankenunie niet compleet (geen budgettaire achtervang, geen Europees depositogarantiestelsel). Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In redelijke mate Nog steeds is er besmettingsgevaar, zeker nu financiële instellingen, om wat meer rendement te behalen, van elkaar coco's kopen. Wel is er meer stabiliteit dan aan het begin van de crisis Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Oneens In redelijke mate De stabiliteit hangt sterk af van de stabiliteit op Europees niveau, en dus van die van Italie cs. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Oneens In redelijke mate Het eigen vermogen van de grote Nederlandse banken is nog steeds zo gering dat de vraag is of zij een volgende mondiale crisis a la 2008 op eigen kracht zouden kunnen overleven. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Oneens In redelijke mate Nederlandse banken lijken qua maat nog te weinig toegesneden op de Nederlandse economie en daardoor te zeer een speelbal van internationale financiële woelingen. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Oneens In redelijke mate Eigen vermogen banken in NL (en elders) is m.i. nog altijd te laag. En lange balansen Nederlandse huishoudens maken ons (onnodig) kwetsbaar voor bewegingen op fin. markten. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Oneens In redelijke mate Banken hebben heel weinig eigen vermogen en op vreemd vermogen kan altijd een "run"ontstaan, Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Oneens In geringe mate Kapitaaleisen zijn nog steeds te laag Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In zeer hoge mate kapitaaleisen nog steeds boterzacht; hypotheekverstrekking nog steeds uitzonderlijk genereus; internationale verwevenheid nog altijd te groot; banken nog altijd te omvangrijk; bovendien is in EU weg naar beneden alweer ingezet, zie STS securitization Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Zeer mee oneens In redelijke mate De oude fouten worden weer volop gemaakt, terwijl de schokbestendiheid van banken en verzekeraars nauwelijks is verbeterd. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In zeer hoge mate Beleidssmakers traden inconsistent op (Bear Stearns en Merril Llybnch wel, L. niet; vertakkingen Lehman in internationale kapitaalsmarkt zwaar onderschat. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee eens In zeer hoge mate De Amerikaanse toezichthouders hebben een grote fout gemaakt door een internationale systeembank als Lehman Brothers niet te redden maar wel een consumentenbank als Merrill Lynch die geen internationale systeembank was op grond van politieke overwegingen. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Zeer mee eens In hoge mate Niet redden leek verstandig, maar is zeer ongelukkig gebleken. Bovendien is het risico van moral hazard nauwelijks afgenomen, omdat nu duidelijk is dat de gevolgen van banken tenonder laten gaan enorm kunnen zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Mee eens In zeer hoge mate Terwijl Lehman beter had kunnen worden gered, was de financiele crisis toch wel gekomen. Lehman is de aanleiding/trigger; niet de onderliggende oorzaak. Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Zolang banken "too big to fail" zijn, moet deze prijs worden betaald -- helaas. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Mee eens In redelijke mate Wijsheid achteraf, maar voorkomen systeemcrisis was beter geweest. Structurele hervormingen financiele stelsel (incl. schaduwbanken) nodig om herhaling te voorkomen. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In redelijke mate In tijden van crisis gaat korte termijn (stabiliteit) boven lange termijn (moral hazard). Na crisis moet moral hazard natuurlijk worden aangepakt (bv via verplicht hogere buffers). Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Mee eens In redelijke mate Vertrouwenseffecten worden systematisch onderschat. Veel studies geven aan dat recessie niet zo diep was geweest als Lehman Brothers gered zou zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Op het verkeerde (zeer instabiele) moment koos de Amerikaanse overheid ervoor te laten zien dat financiele instellingen ook failliet mogen gaan (om moral hazard te voorkomen). Het gevolg was desastreus. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In geringe mate Dit is wel wijsheid achteraf, vind ik. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In zeer hoge mate ene kant ja; had credit crunch, recessie en nogmaals recessie kunnen voorkomen andere kant nee; had aanleiding kunnen zijn om financialisering halt toe te roepen kans hebben we echter laten liggen (zie boven) Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Eens noch oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate Redding of geen redding was indertijd lood om oud ijzer: het signaaleffect als begin van de grote besmetting zou het zelfde zijn geweest. Wel was redding van systeembanken (en AIG!) daarna essentieel Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Eens noch oneens In redelijke mate De vraag is of er daarna andere crises anders zouden zijn afgehandeld, bijvoorbeeld met AIG of Citibank. Uiteindelijk was er misschien niet zo veel verschil tussen de gevolgen van beide keuzes bij Lehmann. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Eens noch oneens In redelijke mate Dit had enerzijds op korte termijn mogelijk heel veel ellende voorkomen. Anderzijds had zo'n redding het 'verrottingsproces' nog langer aan het oog onttrokken tot een moment dat de klap nog veel groter zou zijn geweest. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Oneens In redelijke mate Hoewel de val van Lehman tot een vertrouwenscrisis en uiteindelijk een diepe recessie leidde, was het faillissement wel een signaal dat de belastingbetaler niet voor alle misstanden in de financiële sector hoeft op te draaien. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Oneens In redelijke mate Als Lehman gered zou zijn zouden beleggers zich waarschijnlijk nog steeds realiseren dat andere bankenook veel rotzooi op hun balans zouden hebben staan en zouden er ook runs op ontstaan. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Oneens In geringe mate moral hazard Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee oneens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Zeer mee oneens In redelijke mate Een stevige correctie was hard nodig. Het schandaal was juist dat private banken gered werden met belastinggeld en nu gewoon weer doorgaan. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Geen mening Niemand kent de counterfactual. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Zeer mee eens In zeer hoge mate ABN AMRO is een systeembank, met een grote rol in de kredietverlening van het bedrijfsleven. Als dat was opgedroogd tijdens de crisis, dan was de crisis erger geworden. Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In zeer hoge mate Geen andere mogelijkheid, AA failliet laten gaan had de grootste recessie ooit veroorzaakt. Afhandeling van redding zelf en beleid daarna is wel slecht geweest. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee eens In zeer hoge mate ABN AMRO was en is een systeembank en moest gered worden vanwege de stabiliteit van het financiële systeem maar men kan zich afvragen of de Nederlandse overheid niet teveel betaald heeft voor het kopen en revitaliseren van ABN AMRO als systeembank. Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Zeer mee eens In hoge mate In het huidige systeem brengt het tenonder laten gaan van een grote bank simpelweg teveel risico's met zich mee en zijn de gevolgen niet te overzien. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Zeer mee eens In redelijke mate De gevolgen zouden niet overzien te zijn geweest als dit niet zou zijn gebeurd. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Zeer mee eens In redelijke mate In tijden van crisis gaat korte termijn (stabiliteit) boven lange termijn (moral hazard). Na crisis moet moral hazard natuurlijk worden aangepakt (bv via verplicht hogere buffers). Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Zeer mee eens In redelijke mate De gevolgen van een faillisement waren niet te overzien, en men koos terecht om het zekere voor het onzekere te nemen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Zeer mee eens In geringe mate ABN Amro is in tegenstelling to Lehman Brothers voornamelijk een consumentenbank. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate Ik moet bekennen dat ik de redding steunde op emotionele gronden--abn vooral als nederlands erfgoed. Maar de voorwaarde had moeten zijn dat het een staatsbank had moeten blijven en niet, zoals nu, weer overgeleverd wordt aan de markt. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Mee eens In redelijke mate Nederlandse overheid had geen keus. Je laat geen bank falen die het hele financiele stelsel omver kan trekken. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Reden van de noodzaak van redding was het falend beleid van Fortis. Geen redding zou hogere kosten voor ons land hebben betekend dan de nu toch ook al aanzienlijke kosten Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In redelijke mate Laten we hopen dat de toezichthoudende rol van DNB is verbeterd, vooral na de gang van zaken die leidde tot de nationalisatie van SNS Reaal in 2013. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Mee eens In redelijke mate Nederland heeft te weinig banken, waardoor de dreigende ondergang van een van die banken meteen de hele economie in gevaar brengt. Er was geen andere keuze. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Mee eens In redelijke mate Er zat waarschijnlijk weinig anders op ... Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In redelijke mate Gegeven dat regulering en EV eis laag was, was redden beste optie. Als ABN veel meer EV had gehad was redding niet nodig geweest en dat zou beter zijn geweest. Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Mee eens In redelijke mate Zie vorige vraag Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Mee eens In geringe mate ABN-AMRO was belangrijker voor NL dan LB voor US. Achteraf lijkt de betaalde prijs te hoog. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In zeer hoge mate idem, zie stelling 2 belangrijker is wat er sinds nationalisatie niet is gedaan: andere bank construeren op basis van ander eigendommodel (staatsbank) en ander verdienmodel; had voorbeeldfunctie voor sector kunnen opleveren Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 4: Resultaat per panellid

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In zeer hoge mate absoluut: VS heeft daadkrachtiger ingegrepen; daardoor eerder economisch herstel; EU heeft doorgemoddelrd; daarvoor veel trager herstel; komt wel bij dat non-recourse in VS ook heeft geholpen; en dat desastreuse muntunie in EU niet heeft geholpen Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In zeer hoge mate Zie VS waar banken in 2009 gedwongen werden nieuw kapitaal op te halen. Sindsdien groeit de Amerikaanse economie. Langzaam aanpassen betekent herkapitalisatie via hogere rentes voor gezonde bedrijven, een belasting op goede bedrijven om slechte in leven t Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Zeer mee eens In redelijke mate Zie Ijsland Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Zeer mee eens In redelijke mate Nederland en Europa hebben totaal gefaald met het op tijd op orde brengen van het financiele stelsel. Crisis is onnodig dieper geworden. Beter was om direct in 2009-2010 - zoals in de VS - verliezen af te schrijven en banken gedwongen te herkapitaliseren Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Zeer mee eens In redelijke mate Naar mijn mening is de grote fout in Europa dat we de zaak te lang hebben willen rekken. De gevolgen zijn hoge overheidsschulden en nog steeds te veel zwakke banken (zie nu Italie). Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Zeer mee eens In redelijke mate De ervaring leert dat talmen met aanpassingen (als in Europa en in Japan) uiteindelijk slechter is voor een economie dan direct maatregelen nemen (als in VS en ook in IJsland) Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In redelijke mate Zo snel mogelijk saneren, en een helder stappenplan voor wat niet in één klap kan worden gerealiseerd leidt tot sneller herstel. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In zeer hoge mate De Commissie-Wijffels (Commissie Structuur Nederlandse Banken) heeft belangrijke aanbevelingen over concurrentie, dienstbaarheid, governance, woningmarkt, kapitaaleisen en structuurhervormingen waarvan vele aanbevelingen nog uitgevoerd moeten gaan worden. Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Mee eens In hoge mate Landen die niet doorpakken met de sanering van de bankensector (Japan in de jaren negentig; Portugal, Italie en Griekenland nu) blijven banken houden die naar het verleden kijken (legacy problemen) en weinig oog voor de toekomst hebben (nieuwe leningen). Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Het is als met een pleister op een harig been: beter snel eraf. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In redelijke mate Europa heeft nog steeds zwak herstel, mede door het bankwezen. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Mee eens In redelijke mate Belangrijker dan het tempo is het feit dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Enig tempo houdt mogelijk druk op de ketel, voorkomt verlies van momentum en verhindert dat bankiers zich weer ingraven en de rijen sluiten. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In zeer geringe mate Crisis sukkelt nu al jaren door en er zijn nog steeds probleembanken en banken met lage kapitaalratio's. Snelle aanpak had misschien op korte termijn meer pijn gedaan, maar op lange termijn meer zekerheid geboden. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate Als reactie op de bankencrisis was het noodzaak via adequaat macroprudentieel toezicht de verwevenheid in de financiële wereld te ontvlechten. Snelheid van aanpassing komt dan op het tweede plan Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Eens noch oneens In redelijke mate Snelle aanpak heeft in de VS goed gewerkt. Geleidelijke aanpak lijkt in Nederland redelijk te werken, maar in andere Europese landen (zoals Italië) zijn er nog veel problemen bij de banken. Daar is nog onvoldoende ingegrepen. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate Als het duidelijk is dat men bezig is de huishouding gezond te maken is (overdreven) haast niet noodzakelijk; de richting van de aanpassingen zijn dan duidelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Eens noch oneens In geringe mate Hangt nogal af van de omstandigheden. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Oneens In redelijke mate Paniekvoetbal en banken dwingen tot snelle aanpassingen brengen risico's met zich mee. Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Oneens In redelijke mate Snelle aanpassing gaat van de premisse dat financiële crisis zich weer snel voordoet, hetgeen niet voor de hand ligt. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Oneens In geringe mate Een geleidelijke aanpak om te grote schokeffecten te voorkomen lijkt mij beter, maar dit mag niet inhouden dat er te weinig gebeurt. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Oneens In geringe mate Je redt de banken juist om jezelf tijd te geven de balansen op te knappen zonder onnodige macro-economische fall-out. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Oneens In geringe mate Snelle correctie kan alleen als je weet wat je moet doen, maar dan had je het ook kunnen voorkomen. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 5: Resultaat per panellid

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Mee eens In zeer hoge mate Huidige kapitalisatie van bijvoorbeeld ING komt in de buurt van meeste academische schattingen van wat nodig is, verder is er extra loss absorptoin cpapcity via bail-in procedures ECB. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In zeer hoge mate Ik maak mij grote zorgen over de opeenstapeling van regelgeving, kapitaaleisen (inclusief leverage ratio) en bankenbelasting (DGS) die ten koste gaan van hypotheekverstrekking aan huishoudens en kredietverlening met name aan het midden- en kleinbedrijf. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Eens noch oneens In zeer hoge mate De maatregelen zijn goed en een substantiele verbetering. Echter kapitaal moet verder omhoog: 3 of 4 procent als buffer om schokken op te vangen is te laag. Een leverage ratio van richting 10 procent. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate de aanscherpingen gaan soms te ver (bijv. omdat sprake is van stapeling van beleid), maar gaat soms niet ver genoeg Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Eens noch oneens In redelijke mate De aanscherpingen waren noodzakelijk, maar er is meer nodig om de financiële sector robuuster te maken. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Eens noch oneens In geringe mate vind ik moeilijk te beoordelen omdat specialisten zich tegenspreken Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Oneens In zeer hoge mate Kapitaalbuffers van banken zijn inderdaad duidelijk gestegen sinds de val van Lehman Brothers in 2008. In historisch perspectief zijn ze echter nog erg laag. Een geleidelijke stijging naar een niveau van ten minste 10% ("leverage ratio") is vereist. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In hoge mate Voor systeembanken zijn andere regels nodig dan voor niet-systeembanken: macroprudentieel en microprudentieel toezicht moeten niet worden verward. Voor systeembanken zijn hoge kapitaalbuffers een middel, maar niet het enige, om besmetting te voorkomen Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In redelijke mate Het gaat niet zozeer om regels maar om een cultuur. De regels creeeren juist een onwenselijke cultuur van controle en accoutability, terwijl het zou moeten gaan om goede (bancaire) waarden. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Oneens In redelijke mate Regelgeving -- om risicozoekend gedrag van banken te begrenzen -- is een zeer zwak substituut voor meer eigen vermogen. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Oneens In redelijke mate De gevoeligheid voor ongewenste (internationale) schokken en problemen in de eurozone is nog steeds groot. Maar ik heb ook heel weinig vertrouwen in een bankenunie die op EU leest geschoold is. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Oneens In redelijke mate Regels zijn niet voldoende als de vermogenspositie van banken niet adequaat is. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Oneens In redelijke mate Daarvoor moet meer gebeuren: splitsen nutsbanken en zakenbanken en scherper toezicht. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Oneens In redelijke mate Nee, daarvoor is conservatief monetair beleid nodig. Het idee dat negatieve gevolgen van zeer ruim monetair beleid kan worden gecorrigeerd door (marcroprudentieel) toezicht, is m.i. wensdenken. Gaat dus niet werken. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Oneens In redelijke mate Wel gezond v.w.b. winstgevendheid, maar risico's op nieuwe crisis blijven. Banken zijn nog steeds erg groot en kapitaaleisen laag. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate De reserveverplichtingen van het banken zijn te laag om een volgende crisis goed aan te kunnen; overheidsingrijpen en dan nog steeds nodig. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Ik acht de toegestane leverage ratio te laag. Ik zou minstens toe willen naar Zwitserse eisen in de orde van 10%. Tevens ben ik voor een scheiding tussen zaken- en nutsbanken. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Oneens In geringe mate Meer eigen vermogen, dan zijn veel regels ook weer overbodig. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Oneens In geringe mate Het bankwezen is niet alleen afhankelijk van bank-specifieke regelgeving, maar ook van fiscale regelgeving. De bankensector is groter dan dat de toegevoegde maatschappelijke waarde kan verklaren. Dat is een indicatie. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Oneens In zeer geringe mate Ik geloof niet dat de bankierseed echt serieus genomen wordt. Daarnaast gaan kapitaalratio's maar langzaam omhoog en tot een te laag niveau. Investmentbanking is nog steeds niet totaal gesplitst van consumentenbanken. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In zeer hoge mate kapitaaleisen zijn nauwelijks aangescherpt; risk weighted ziet het er allemaal fraai uit, maar dat is vooral cosmetisch; banken nog altijd te groot, 4x bbp en ING alleen al bijna 2x bbp; coco's zijn een lachertje; bonussen, ROE nog altijd te hoog Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Zeer mee oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Zeer mee oneens In redelijke mate Het is allemaal half werk. Of eigenlijk: was het maar half werk; het is zelfs minder dan dat. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee oneens In redelijke mate Het 'too big to fail'-probleem blijft onverminderd van kracht. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Zeer mee oneens In redelijke mate EV (misleidend kapitaaleisen genaamd) is nog steeds veel te laag. Bij kleine schok kan gemakkelijk weer een run ontstaan. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.