Me Judice Economenpanel: De economische politiek van Trump

23 jan 2017

Donald Trump is 20 januari aangetreden als president van de VS en in zijn 100-dagen plan heeft hij ferme plannen geponeerd. De grote vraag is natuurllijk of hij met zijn beleid het doel bereikt waar hij voor staat: ‘Make America Great Again’. Zijn economische beleid heeft vooral tot doel om werkgelegenheid en positie van de Amerikaanse werknemer te beschermen, waarbij hij er naar streeft om (1) investeringen in infrastructurele werken te stimuleren waarbij beperkende milieuregels worden verwijderd; en (2) alle oneerlijke concurrentie met het buitenland wordt aangepakt en handelsverdragen worden afgeschaft dan wel heronderhandeld. Daarnaast omvatten zijn economische plannen deregulering (ook van de financiële sector), opheffen Obama Care, belastingverlaging (in het bijzonder voor middenklasse gezinnen en bedrijven), en een kleinere overheid. Zijn beleid beoogt een economische groei van 4% per jaar te realiseren. Naast zijn ideeën over economische politiek heeft hij ook eigenzinnige plannen en ideeën over hoe het land bestuurd moet worden, waarmee hij volgems sommigen de Amerikaanse democratie op het spel zet.

Voor het 100-dagen plan, klik hier.

Om de plannen van Trump op waarde te schatten zijn vier stellingen aan het economenpanel voorgelegd.

Stelling 1

Als alle “Seven actions to protect American workers” in Trumps 100-dagen plan worden uitgevoerd dan zal dit beleid waarschijnlijk de economische positie van de Amerikaanse middenklasse in de komende tien jaar verbeteren.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

Met de handelsbeschermende en immigratiebeperkende maatregelen die Trump voorstaat luidt hij het einde van de globalisering in.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

De plannen van Trump, waaronder de aangekondigde investeringen in de verouderde infrastructuur, luiden een nieuwe periode van sterke economische groei in de VS in.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 4

De Amerikaanse democratie met al zijn ‘checks and balances’ is sterk genoeg en zal daarom geen schade ondervinden van de bestuursstijl en ideeën van Donald Trump.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

Als alle “Seven actions to protect American workers” in Trumps 100-dagen plan worden uitgevoerd dan zal dit beleid waarschijnlijk de economische positie van de Amerikaanse middenklasse in de komende tien jaar verbeteren.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Mee eens In hoge mate Maar ik ben zeer ongelukkig met de plannen van Trump omdat zij zeer slecht zijn voor het milieu en handel niet de belangrijkste oorzaak is van de werkloosheid. Mijn voorkeur gaat uit naar de plannen van Stiglitz in (Re)writing the rules of the Am. Economy Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In hoge mate De economische politiek van Trump zal op kortere termijn de economische positie van de Anmerikaanse middenklasse verbeteren maar op langere termijn hun positie verslechteren en resulteren in een kortstondige opleving van de groei en eindigen in een crash. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate het probleem is dat er wel meer binnenlandse werkgelegenheid door zou komen maar met een daling van het reele inkomen omdat men de voordelen van internationale handel misloopt. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Mee eens In redelijke mate Op korte termijn leiden de maatregelen tot een bescherming van de binnenlandse productie en consumptie. Op wat langere termijn klijkt het waarschijnlijk dat het handelvolume zal verminderen en stijgende binnenlandse prijzen de overhand krijgen. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate De ontwikkeling van de economische positie van de Amerikaanse middenklasse hangt eerder samen met de productiviteitsontwikkeling. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate de maatregelen wijzen verschillende kanten op: investeringen, herondehandelen handelsverdragen etc. helpt de middenklasse; afschaffen obamacare, belastingverlaging, financiële deregulering schaadt de middenklasse. ergo: onbestemd Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate Op korte termijn blijven middenklasse banen (uit de "silent majority") behouden maar op de lange termijn is het belemmeren van de dynamiek op de arbeidsmarkt, waarbij goede banen slechte banen vervangen, contraproductief en levert zeker geen 4% groei op. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Eens noch oneens In geringe mate Er valt hier geen zinnig woord over te zeggen. Honderd dagen en tien jaar zijn ver uiteenlopende perioden. Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Oneens In hoge mate Diverse vormen van "retaliation" (wraak) door andere landen zijn expliciet toegestaan door de WTO, zodat prijzen en kosten stijgen en loondruk toeneemt. Bij hoge kosten zullen bedrijven automatisering opvoeren waardoor er minder banen bijkomen. Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Oneens In hoge mate De afscheid van handel en de ruzie met China (currency manipulator) leiden tot hogere prijzen van importgoederen en mogelijk minder export. Dat heeft een negatieve invloed op alle burgers, inclusief de middenklasse. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In hoge mate De middenklasse heeft het moeilijk vanwege technologische ontwikkelingen (automatisering) en handel; beide ontwikkelingen gaan door Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Misschien in sommige regio's, zoals de rust belt, maar zijn beleid (voor zo ver bekend) zal geen structurele verbetering voor de gehele middenklasse brengen Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Oneens In redelijke mate Bepaalde inkomensgroepen hebben voordeel, anderen verliezen. Wie? Dat hangt af van invulling nieuwe handelsverdragen. De gemiddelde Amerikaan heeft meer last dan voordeel van het aanscherpen/opzeggen van handelsverdragen. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Oneens In redelijke mate De maatregelen om internationale handel te beperken kunnen misschien op korte termijn de werkgelegenheid bevorderen op de lange termijn verhogen ze de prijzen die de Amerikanen als consument moeten betalen. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Oneens In redelijke mate Handelsbeperkingen en het terughalen van productie naar de VS betekent waarschijnlijk hogere prijzen voor alle Amerikanen en daarmee welvaartsverlies. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Oneens In redelijke mate Protectionisme schaadt ook Amerikaanse bedrijven en maakt consumptiegoederen duurder. Handelspartners zullen tegenmaatregelen nemen. De kwaliteit van het milieu zal verslechteren. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Oneens In redelijke mate Dat gaat zeer waarschijnlijk tegenvallen. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Oneens In redelijke mate De zeven punten zijn bijna allemaal protectionistisch en zullen zorgen voor hogere kosten en prijzen. Winsten van sommige bedrijven gaan omhoog, maar reële lonen niet. Bovendien: reshoring leidt eerder tot automatisering en robotisering dan baangroei. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Oneens In redelijke mate Hoewel niet iedereen profiteert van vrije handel, zal een rem op vrije handel de middenklasse grosso modo pijn doen. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Oneens In redelijke mate Financiele sector zal fragieler worden en dat verhoogt risico. Komende 8 jaar zijn crucial voor klimaatbedrijf. Als er niets gebeurd is dat ook voor middenklasse slecht. Protectionisme zal ook niet tot groei leiden. Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Oneens In redelijke mate Handelsbarrières en andere manieren om de Amerikaanse industrie te beschermen zijn welvaartsverlagend zo blijkt uit economisch onderzoek. Infrastructuur kunnen nuttig zijn maar de Amerikaanse overheidsuitgaven bevatten geen ruimte hiervoor. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Oneens In redelijke mate protectionisme levert veel verliezers en op de korte termijn enkele winnaars op. Voor de lange termijn hebben we andere oplossingen nodig om de binnenlandse ongelijkheid te bestrijden. Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Oneens In geringe mate Die positie hangt van meer factoren af, bv. toegang tot gezondheidszorg. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Oneens In geringe mate De meeste van deze "actions" hebben pas op termijn mogelijk effect. Onduidelijk wat hij gaat doen. Ad hoc acties tot dusver ("banen redden") beloven weinig goed, want leveren niet echt wat op (want ad hoc en soms nep) en verslechteren investeringsklimaat Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Oneens In zeer geringe mate De effecten op korte termijn (eerste ambtstermijn) zijn mogelijk wel positief voor de middenklasse, bijvoorbeeld in termen van werkgelegenheid. Voor de lange termijn valt dat veel moeilijker te overzien. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In zeer hoge mate Trump's program en de eerste 4 van zijn 7 punten kondigen een handelsoorlog aan. Schaadt de export industrie, leidt tot lagere reeele lonen, zal tot vergeldingsacties (China!) leiden. Leidt eerder tot een wereldwijde recessie dan meer groei. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Zeer mee oneens In hoge mate De stuiptrekkingen van Trumps 100-dagen plan zijn geen adequate oplossing voor de problemen van het land. De economische situatie zal bij uitvoering verslechteren, zeker over een periode van 10 jaar en met name voor middenklasse. Biografie & eerdere uitslagen
Robert Inklaar Robert Inklaar image

Rijksuniversiteit Groningen

Zeer mee oneens In hoge mate Maatregelen die bestaande handel beperken, zullen de reële koopkracht van consumenten verminderen, door hogere prijzen, terwijl activiteiten die terugkeren naar de VS , mogelijk vooral door machines, in plaats van door mensen worden uitgevoerd. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee oneens In redelijke mate Bescherming van arbeiders via handelsprotectie zal op lange termijn niet werken. Zie artikel Brakman en Garretsen op MJ deze maand waarom. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Zeer mee oneens In geringe mate De maatregelen die Trump voorstaat, staan ruggelings op de onontkoombare ontwikkelingen. Het bouwen van pijleidingen, komt neer op het graven van kuilen binnen de leer van Keynes. Men zou die inzet beter besteden aan sustainable energy. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Zeer mee oneens In geringe mate De eenzijdige nadruk op de terugkeer van "oude" banen i.c.m. flinke overheidsinvesteringen zorgt wellicht op korte termijn voor een verbetering maar dit mogelijke voordeel wordt overtroffen door de nadelen op langere termijn. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Geen mening Ik zal dit antwoord (geen mening) geven op alle vragen: er is geen zinnig woord over te zeggen volgens mij. Er is domweg te weinig informatie. de beloftes zijn voor een deel vormbeloftes: 'Ik zal dit heronderhandelen'. Ok, maar in welke richting dan? Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Veel en verstrekkende maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Onduidelijk of alle maatregelen de eindstreep zullen halen. Omdat diverse maatregelen tegen elkaar inwerken is het uiteindelijke effect voor de middenklasse nauwelijks op voorhand te bepalen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Geen mening Ik heb mij hier niet echt in verdiept. Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

Met de handelsbeschermende en immigratiebeperkende maatregelen die Trump voorstaat luidt hij het einde van de globalisering in.Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Zeer mee eens In redelijke mate Het betekent een belemmering van de internationale arbeidsdeling en zet een rem op de wereldhandel, of tenminste op de internationale handel met de VS. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In hoge mate Het protectionisme van Trump zal tot tegenmaatregelen van de Europese Unie, China, Japan en andere landen en daarmee tot een terugslag in de globalisering leiden en resulteren in een afzwakking van de wereldhandel en de groei van de wereldeconomie. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Mee eens In redelijke mate Als Trump inderdaad handelsbarrieres oproept of zelfs handelsoorlogen zou beginnen, dan is dat slecht voor de wereldeconomie, maar ook een bedreiging voor de wereldorde, zie de jaren 30. Migratiebeperking heeft ook negatieve gevolgen maar zijn beperkt. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In redelijke mate Uiteindelijk hangt het natuurlijk van de reactie van andere landen af. Maar als hij doorzet zullen andere landen tegenmaatregelen willen nemen en dan fragmenteert de internationale handel. Bovendien heeft hij dan wantrouwen gezaaid. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate trump's verkiezing en de economische politiek die hij voorstaat markeert een breuk met 35 jaar Davos consensus: wat de elite moet vrezen is dat trump na acht jaar stompzinnige begrotingstekortreductie wel eens succesvol zou kunnen zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Mee eens In redelijke mate De opvattingen van Trump passen in een patroon dat zich wereldwijd manifesteert en dat het einde van het neoliberale tijdperk markeert. De benadeelden roeren zich nu. Dat betekent o.a. toenemend verzet tegen immigratie. Een herhaling van 100 jaar geleden Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Amerikaans protectionisme zal door andere landen ene blokken worden beantwoord Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In redelijke mate Zullen we moeten afwachten. Maar het ziet er op voorhand niet best uit. Trump is een mercantilist die doet alsof wereldeconomie een zero-sum is. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In redelijke mate Dit is iets te sterk geformuleerd maar het leidt wel tot minder international samenwerking terwijl veel van de grote problemen (klimaat, IS etc) wel samenwerking vereisen, Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Eens noch oneens In hoge mate Amerika doet vooral hiermee vooral zichzelf tekort, maar er is een risico dat dit gedrag negatief uitwerkt op een aantal andere landen (bijv. Mexico) terwijl anderen profiteren (bijv. Canada). Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Eens noch oneens In hoge mate Hij is geen trendsetter. Qua globalisering: denk aan de dode TTIP en aan Wallonie. Qua immigratie: ik denk dat de recente golven niet datgene zijn wat politici in de jaren 90 in gedachten hadden toen ze besloten "vrij verkeer van arbeid" te stimuleren. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In hoge mate De VS is een economische grootmacht, maar niet zo groot dat Trump globalisering kan stoppen. Wel kan zijn beleid een handelsoorlog starten waarbij landen elkaar met importtarieven gaan bestoken; in dit geval komt globalisering onder druk te staan. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Eens noch oneens In redelijke mate De komende jaren worden leerjaren voor politici die denken dat 'splendid isolation' een duurzame oplossing is. We zijn te verweven geraakt om handel op te geven. Ik denk wel dat globalisering 'on hold' wordt gesteld. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Eens noch oneens In redelijke mate Maatregelen leggen forse beperkingen op aan vrije handel en arbeidsmigratie. Maar de wereldeconomie is meer dan de Amerikaanse economie. Biografie & eerdere uitslagen
Robert Inklaar Robert Inklaar image

Rijksuniversiteit Groningen

Eens noch oneens In redelijke mate Gelukkig draait niet de hele wereld om wat de VS doet, maar het kan een gevaarlijke trend inzetten. Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Eens noch oneens In geringe mate Het (voorlopige) einde was reeds ingeluid. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Eens noch oneens In geringe mate Onduidelijk wat Trump gaat doen. Trump lijkt me eerder symptoom dan oorzaak van beweging tegen globalisering Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Eens noch oneens In geringe mate Het einde van de globalisering klinkt te dramatisch. Het is nog maar de vraag wat de uitkomst van de heronderhandelingen is. Het is moeilijk om retoriek van daadwerkelijk beleid te onderscheiden. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Eens noch oneens In geringe mate De globalisering an sich is mijns inziens niet te stoppen, wel acht ik het waarschijnlijk dat onder aanvoering van een protectionistische VS tijdelijk wereldwijd een pas op de plaats of zelfs achteruit wordt gemaakt. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Oneens In zeer hoge mate Wel als hij eea doorzet maar ga ervan uit dat het uiteindelijk allemaal niet zal gebeuren. Is misschien wishful thinking. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Oneens In hoge mate Globalisering is een breed en vraag begrip. Als we kijken naar de economische aspecten daarvan, dan zien we regelmatig een tijdelijke achteruitgang gevolgd door nieuwe globaliseringsgolven. Op de lange termijn zal dat niet veranderen. Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In hoge mate Het tijdstip van 'peak trade' lag al achter ons. De maatregelen klinken zwaar, maar zullen niet veel in het verloop van globaliseren veranderen. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Hij zorgt waarschijnlijk dat het globaliseringsproces tijdelijk vertraagt/wordt afgeremd, maar hij kan het proces niet stoppen. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Oneens In redelijke mate Er zijn zoveel onzekerheden op zoveel gebieden (Brexit, EUreferenda, Poetin) dat zeer onduidelijk is wat er gaat gebeuren. Maar het EINDE van de globalisering lijkt ondenkbaar, hooguit een tijdelijke terugval. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Oneens In redelijke mate Er zal (hopelijk) wel weer een tegenbeweging komen als duidelijk wordt dat protectionisme niet bepaald helpt. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Oneens In redelijke mate Er zijn duidelijk opkomende krachten tegen globalisering, maar in veel landen blijft globalisering een belangrijke component van economie en maatschappij. Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Oneens In redelijke mate Dit zal ook van andere landen afhangen. Brexit lijkt mij veel venijger. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Oneens In geringe mate Globalisering is meer dan de handelsrelatie met de VS alleen. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Oneens In geringe mate Dit is een Westers probleem. Azie groeit verder en blijft voorlopig open. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Oneens In zeer geringe mate Er kan nog heel wat 'globalisering' over blijven, ook al trekken de VS zich achter hoge muren terug. Andere landen gaan zich wellicht meer op elkaar oriënteren. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Zeer mee oneens In geringe mate Het zal meer een tijdelijke isolatie van de USa inluiden dan een einde van de globalisering. Het internettijdperk zorgt ervoor dat handelsrelaties steeds wereldwijd worden gelegd. Wel zal de afname van import de koopkracht van de Amerikaan schaden, Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

De plannen van Trump, waaronder de aangekondigde investeringen in de verouderde infrastructuur, luiden een nieuwe periode van sterke economische groei in de VS in.Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Mee eens In hoge mate Transport infrastructuur investeringen zijn goed. Echter de plannen voor de energie infrastructuur (schaliegas en kool) zijn desastreus voor het milieu en daarmee op langere termijn voor de bevolking en de economische groei. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In hoge mate Dit is traditioneel Keynesiaans bestedingsbeleid. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In hoge mate In de VS is infra erg verouderd. Als het lukt om hiervoor de handen op elkaar te krijgen kan het sterke effecten hebben. Echter, bij slechte vormgeving van publiek-private samenwerking kan het ook slecht uitpakken. The devil is in the details. Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Mee eens In hoge mate Er zijn erg veel onzekerheden die negatief kunnen uitwerken op de groei, waarbij ook de invloed van groeiende ongelijkheid remmend kan werken. Toch kan ik mij voorstellen dat Trump's activistisch beleid groei schept (wishful thinking?). Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In hoge mate ZIjn plan is om overheid en particuliere sector samen te laten werken; bij omvangrijke investeringen komt dit de groei ten goede. Dit kan uitstralingseffecten op de rest van de economie hebben. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In hoge mate Ook hierbij dient de kantekening gemaakt te worden dat de sterke economische groei van korte duur zal blijken te zijn en uiteindelijk zal resulteren in een crash van de Amerikaanse economie met grote gevolgen voor de groei van de wereldeconomie. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In redelijke mate Dat kan inderdaad op de korte termijn. Op de lange termijn alleen als men daardoor de belasting van het milieu vermindert en dat doet men niet. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate veel achterstallig onderhoud en lage rente: het is van de ratten besnuffeld dat politici dat hier en daar niet hebben gebruikt voor infrastructurele investeringen. minder geporteerd ben ik van de fossiele invulling bij Trump, en in NL: geen verduurzaming Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Het zal zeker groeibevorderend zijn, al was het maar voor de bouwsector, maar of dat tot 4% groei leidt betwijfel ik. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Mee eens In redelijke mate Vooral op de korte termijn. De publieke infrastructuur in de VS kan wel een impuls gebruiken. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In redelijke mate Keynesiaans beleid en verhogen van de schuld kan op korte termijn wel positieve effecten hebben maar op lange termijn niet. Timing is ongelukkig (werkloosheid is laag). Crony capitalism is risico (vooral vrienden Trump profiteren). Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In zeer hoge mate Aanvankelijk misschien wel (hogere overheids tekorten, meer infra spending) maar uiteindelijk eindigen populistische programma's allemaal in een puinhoop (vide Venezuela) Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Eens noch oneens In hoge mate Trump's plannen hebben op korte termijn zeker positief effecten (investeringen en belastingverlagingen). Maar zullen op lange termijn grote economische schade veroorzaken: minder handel, minder concurrentie, meer fin. instabiliteit en grotere ongelijkheid Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate waarschijnlijk hebben die investeringen wel een tijdelijke positieve impuls, maar geen sterke economische groei. tegelijk moeten ze ergens van betaald worden (hogere schuld? minder andersoortige investeringen?), en dat kan negatief uitwerken Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate Investeren in de verouderde fysieke infrastructuur in de VS heeft flinke inverdieneffecten en levert groei op. Daarentegen is het opheffen van milieubeschermende maatregelen slecht voor de welvaart. Beter ware het veel te investeren in milieutechnologie. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Eens noch oneens In redelijke mate Financiering van alle plannen is, gegeven de hoge staatsschuld, een belemmerende factor voor het succes van de plannen. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Eens noch oneens In redelijke mate De infrastructuur in de VS is inderdaad flink verouderd, dus deze impuls is wel nodig. Maar dat is wat mij betreft ook echt het enige positieve punt in de plannen van Trump. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Eens noch oneens In redelijke mate op de korte termijn vraaggedreven groei, op de lange term zal het overheidstekort een grote last zijn. Het voorstel van grote investeringen zonder belastingen is niet consistent met een ander voorstel om het handelstekort in te dammen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Eens noch oneens In geringe mate Het lijkt mij niet dat (sterke) economische groei alleen afhankelijk is van infrastructurele investeringen. Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Eens noch oneens In geringe mate Zijn andere maatregelen maken dit effect (deels) ongedaan. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Eens noch oneens In geringe mate Onduidelijk wat hij echt gaat doen en of hij er in slaagt de juiste investeringen te doen (en te financieren). Er lijkt wel ruimte te zijn voor zeer produktieve investeringen in ihb infrastructuur. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In geringe mate In sommige gebieden begint het achterstallig onderhoud schadelijk te worden. De wegen in Colorado zijn zo ongeveer onbegaanbaar. Er moet dus in infrastructuur worden geinvesteerd. Misschien nog wel meer in scholing! Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Eens noch oneens In geringe mate Ook hier weer geldt dat retoriek moeilijk te onderscheiden is van daadwerkelijk beleid. Dat er iets aan de infrastructuur verbeterd kan worden is duidelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Eens noch oneens In geringe mate Uitgaven voor infrastructuur en de forse belastingverlaging kunnen de groei aanjagen, vermoedelijk op te brengen door jongere generaties (want de overheidsschuld loopt naar verwachting op). Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Eens noch oneens In geringe mate Op korte termijn kan dit zo zijn, maar gezien de (forse) toename van het begrotingstekort die hiermee gepaard gaat zal de toename van de economische groei hoogstwaarschijnlijk tijdelijk van aard zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Oneens In hoge mate De infrastructuur is slecht en het is goed als daar flink in geïnvesteerd wordt. Al de andere plannen moeten in het antwoord worden meegenomen (geen onderbouwing, geen financiering, protectionisme, populisme) na een opleving zal de groei dalen. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Oneens In hoge mate Effect zal slechts tijdelijk. In tegenstelling tot jaren tachtig bevat de begroting geen ruimte en is ook de manouvreerruimte bij rente nihil. Biografie & eerdere uitslagen
Robert Inklaar Robert Inklaar image

Rijksuniversiteit Groningen

Oneens In hoge mate Hogere investeringen in infrastructuur zijn welkom en op zich groei verhogend, maar dit zal niet leiden tot groeivoeten van zo'n 4%. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Oneens In redelijke mate Het is twijfelachtig of dit op lange termijn goed voor de economie is. Schuld is al hoog, hoge uitgaven en belastingverlaging maken dit soort plannen wiebelig. Trump gaat voor kortetermijnsucces, met gevaar voor oververhitting. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Oneens In redelijke mate Als Trumps plannen doorgaan, kunnen we een klassieke einde van de conjunctuurcyclus verwachten. Dit keer niet veroorzaakt door particuliere investeringen, maar door overheidsinvesteringen. De opleving zal tijdelijk zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Oneens In redelijke mate Volstrekt onduidelijk waarin geïnvesteerd gaat worden. Achterstallig onderhoud zou prioriteit moeten hebben, maar Trump heeft het vooral over stimulering via belastingsubsidies op nieuwe projecten. Vraag is ook of congres akkoord gaat met hoger tekort. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Oneens In redelijke mate Het is niet eenvoudig om rendabele overheidsinvesteringen in infrastructuur te verwezenlijken en andere maatregelen ondermijnen de economie. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Zeer mee oneens In zeer hoge mate Stimulering in deze relatief sterke conjunctuur heeft weinig effect. Het grote probleem is het potentieel van de VS economie dat versterkt moet worden door onderwijs, innovatie en productiviteit. Er is weinig van dien aard in Trump's plannen te ontdekken Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 4: Resultaat per panellid

De Amerikaanse democratie met al zijn ‘checks and balances’ is sterk genoeg en zal daarom geen schade ondervinden van de bestuursstijl en ideeën van Donald Trump.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Zeer mee eens In hoge mate Behoudens een zeer kleine kans op een burgeroorlog, gaat over 4 jaar de boel weer 'vrolijk' verder. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In hoge mate De MSM zullen hun toon de komende jaren niet veranderen. De Supreme Court kan daarentegen wel eens uit een conservatiever vaatje gaan tappen. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Het hangt er maar van af wat je allemaal tot democratie rekent. Als je de norm definieert als gelijke kansen voor iedereen om het beleid te beinvloeden zal het met Trump niet beter worden. De sociale cohesie zal zeker verminderen. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Denk het wel (maar weer wishful thinking?) Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate de bestuursvorm democratie zal wel overeind blijven, maar de samenleving zal leiden onder het benadrukken van tegenstellingen door Trump en het aanwakkeren van polarisatie Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Eens noch oneens In redelijke mate Het verzamelen van een stelletje 'Yes men' om Trump heen roept het gevaar van tunnelvisie op. Enerzijds denk ik dat de democratie sterk genoeg is om Trump te overleven, anderzijds hangt voortbestaan van een systeem soms af van één grote misstap Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Eens noch oneens In redelijke mate Uiteraard is Trump zijn stijl niet bevordelijk voor de meocratie en deze zal er zeker onder lijden, dus op korte termijn oneens. Maar op lange termijn lijkt zal de situatie zich normaliseren (de VS hebben ook bijv. McCarthy overleefd). Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Eens noch oneens In geringe mate De voorgestelde maatregelen t.a.v. lobbyisten en maximale zittingsduur van congresleden zien er goed uit en zijn eerder een versterking dan een verzwakking van de Amerikaanse democratie. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Eens noch oneens In zeer geringe mate Ik hoop het, maar ben geen politicoloog. Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Oneens In hoge mate De slagkracht en autonomie van Amerikaanse instituties is ernstig verzwakt sinds begin deze eeuw, en Trump doet er een schepje bovenop. In feite is de institutionele erosie een van de grootste bedreigingen voor de VS en de wereld. Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Oneens In hoge mate De houding 'ieder voor zich' wakkert de negatieve attitude tegenover de samenleving (gezamenlijk belang) aan. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Oneens In hoge mate De 'checks en balances' van de Amerikaanse democratie zullen de schade aan de Amerikaanse economie wellicht wat beperken maar zullen ook tot oplopende politieke spanningen tussen President en Congress leiden en daarmee tot grotere politieke onzekerheid. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Oneens In redelijke mate Ik vertrouw er op dat de scherpe kantjes van Trumps plannen worden afgesneden, maar niet dat ze allemaal de ijskast in gaan. Als mensen die sterk van Obamacare afhankelijk zijn toch op Trump stemmen kan je rare uitkomsten krijgen. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Oneens In redelijke mate het was verbijsterend om te zien hoe snel corporate interests zich rond trump schaarden na verkiezingen, implicerend dat een machtige factie binnen de republikeinse partij de republikeinse meerderheid in congres gaat gebruiken voor nieuwe wind. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Oneens In redelijke mate "Focal point" was tot nu toe dat politici niet de populistische en xenophobe kaart spelen. Dit is nu opgeheven en kan leiden tot verlies van vertrouwen in de Amerikaanse instituties. Dit kan langdurig negatieve gevolgen hebben (zie Italie na Berlusconi). Biografie & eerdere uitslagen
Robert Inklaar Robert Inklaar image

Rijksuniversiteit Groningen

Oneens In redelijke mate Vooral Trumps minachting voor feiten (en experts) kan een gevaarlijk feiten-vrij klimaat scheppen en versterken. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate Het congres is belangrijk, maar de president heeft op belangrijke terreinen (internationale handel) het (deels) voor het het zeggen, en kan veel alleen beslissen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Oneens In geringe mate Trump heeft alle trekken van een kwaadaardige despoot; hij maakt nu al meer kapot dan ons lief is. Heb geen enkele reden om aan te nemen dat Congress Trump overal zal gaan stoppen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Oneens In geringe mate De president is de machtigste persoon in de VS, dus deze zal altijd invloed hebben en zijn stempel op beleid drukken. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate zijn isolationistische aspiraties lijken me schadelijk voor USA en de wereld. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Oneens In geringe mate Hier komt het erop aan of men inderdaad genoeg checks and balances weet te genereren. Macht kan veel negatieve effecten genereren en mensen stemmen hun mening te vaak op de machthebber af. Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Oneens In geringe mate Je kunt niet blijven zwabberen, bv. met internationale verdragen. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In geringe mate Te hopen valt dat die checks and balances sterk genoeg zijn, maar ik ben er gezien het optreden van Trump na zijn overwinning en zijn "Godfatherlijke" stijl van de zaken regelen, weinig gerust op. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Oneens In geringe mate De polarisatie in de VS zal door Trumps optreden alleen maar toenemen, wat niet goed is in een land waar de twee partijen elkaar toch al niet velen. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Oneens In geringe mate Trump heeft ook het congress in zijn hand en kan heel veel schade aanbrengen. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Oneens In geringe mate De democratie lijkt al schade te hebben ondervonden: partijen die elkaar op grove wijze bejegenen en niet tot samenwerking bereid lijken. De economie zal verder schade oplopen door achterblijvende investeringen in onderwijs en gezondheidszorg. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Oneens In geringe mate Ik ben geen politicoloog, maar democratie heeft in het verleden vaker gefaald. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Zeer mee oneens In geringe mate Ik vrees dat de wens hier vader van de geachte is.... Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.