Me Judice Economenpanel: ABN AMRO naar de beurs

18 nov 2015

In 2008 nationaliseerde de staat ABN AMRO en Fortis en werd volledige eigenaar. De kosten waren toen inclusief kapitaalkosten 21,7 miljard euro. De Algemene Rekenkamer heeft becijferd dat de redding tot op heden de staat ruim 34 miljard euro heeft gekost.

Inmiddels draait de bank weer met winst: in 2014 bedroeg deze 1,5 miljard euro. De leverage ratio (d.i. verhouding eigen vermogen/totale activa) bedroeg echter 3,5% (Jaarverslag 2014). En recentere cijfers voor het tweede kwartaal laten zien dat de leverage ratio uitkomt op 3,1%. Ter informatie: in Nederland hebben zowel de Commissie Wijffels als het kabinet opgemerkt een minimale leverage ratio van 3% te laag te vinden. Dijsselbloem is van mening dat de leverage ratio minimaal 4% moet bedragen.

De Nederlandse staat wil in eerste instantie 20 tot 30 procent van de aandelen van de bank naar de beurs brengen. De rest volgt in schijven in de jaren erna. Minister Dijsselbloem verwacht een uiteindelijke opbrengst van 15 miljard euro. Andere partijen denken eerder aan een opbrengst van 17 à 18 miljard euro.

Zeven stellingen zijn aan het economenpanel voorgelegd.

Stelling 1

De financiële sector is voldoende stabiel voor de verkoop van ABN AMRO.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

Het is een goede zaak wanneer ABN AMRO weer geheel in handen komt van de private sector.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

ABN AMRO is financieel nog niet sterk genoeg om als zelfstandige partij mogelijke tegenslagen op te vangen met een leverage ratio van 3,5%.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 4

De staat had sterker moeten aandringen op het verhogen van de leverage ratio van ABN AMRO.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 5

De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO (van maart 2015) heeft de bank reputatieschade berokkend.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 6

Als de staat ABN AMRO gunstig wil verkopen dan moet zij bereid zijn meteen haar meerderheidsaandeel uit handen te geven.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 7

De staat heeft het goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

De financiële sector is voldoende stabiel voor de verkoop van ABN AMRO.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Zeer mee eens In zeer hoge mate Nu de markt weer rustig is, geeft een bank in overheidshanden juist instabiliteit (onduidelijke verwachtingen van de politiek en overreactie op incidenten). Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Mee eens In zeer hoge mate Ondanks voldoende stabiliteit op dit moment is er het risico dat kapitaalbuffers nog steeds relatief laag zijn om eventuele toekomstige financiele schokken adequaat te kunnen absorberen. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In zeer hoge mate De sector is voldoende hersteld. buffers moeten komende maanden verder omhoog. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In zeer hoge mate Commissie Wijffels (waarvan ik lid was) heeft niet opgemerkt dat een minimale leverage ratio van van 3% te laag te vinden maar dat een verhoging van de leverage ratio in het kader van Basel 3 moet plaatsvinden om het level playing field niet te verstoren. Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate De stabiliteit van de financiële sector is inderdaad toegenomen maar risico's zijn nog niet uit de lucht. Wel lijkt de stabiliteit nu voldoende voor een beursgang. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Mee eens In redelijke mate De banken hebben hun eigen vermogens wat versterkt, al is dat van ABNAmro nog altijd aan de lage kant. Verliezen op kredietportefeuilles nemen af. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Banken hebben aan stabiliteit gewonnen waardoor men weer zonder al te veel zorgen met elkaar kan handelen. Uit de laatste crisis is ook gebleken dat de overheid banken altijd redt. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Mee eens In redelijke mate Hogere minimale leverage ratio is goed idee, maar moet Europees worden ingevoerd. ABN AMRO in staatshanden heeft ondanks winstgevendheid lagere leverage dan andere NL grootbanken. Dus onduidelijk waarom dit beursgang in de weg zou moeten staan. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Eens noch oneens In redelijke mate Ik zie niet onmiddelijk in wat de 'stabiliteit van de financiele sector' te maken heeft met de vraag of ABN-Amro een publieke dan wel private onderneming moet zijn Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Eens noch oneens In redelijke mate De financiële sector moet zeker nog stabieler worden, maar dat betekent wat mij betreft niet dat ABN AMRO niet verkocht moet worden. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Eens noch oneens In redelijke mate Financiele sector is niet stabiel. Banken hebben te weinig EV (veel minder dan 10% van balanstotaaal). Volgens Admati, Hellwig, Cochrane, Fama, johnson e.a. Zou dit minstens 30% moeten zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate Er zijn op dit moment geen acute problemen; de vraag is of een vastgoedcrisis in voldoende mate op te vangen is (leeg staande kantoorpanden). Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In redelijke mate de sector is nog niet in balans na de roerige periode. Belangrijke beslissingen over de structuur van de financiele sector zijn vooruit geschoven. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Er is weinig vertrouwen door lage leverage ratio. Staatsgarantie geeft vertrouwen Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Oneens In geringe mate De sector is misschien stabieler, maar de bank is nog steeds te groot in verhouding tot de Nederlandse economie. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Oneens In zeer geringe mate Mijn gevoel zegt dat de financiële sector nog niet stabiel is. Er zijn nog teveel grote banken met te kleine buffers en veel banken combineren nog te veel activiteiten. Maar ik denk dat allereerst moet worden gekeken of ABN-AMRO voldoende gezond is. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In hoge mate De buffers zijn nog altijd laag, de balansen groot, met veel heriitage assets. Bovendien is de Nederlandse bancaire sector te uniform: zelfde eigendomsmodellen, zelfde verdienmodellen. Alternatieven voor privatisering zijn onvoldoende onderzocht. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Zeer mee oneens In redelijke mate De sector wordt nog steeds gekenmerkt door allerlei onverkwikkelijke affaires die laten zien dat de sector in elk geval moreel nog lang niet op orde is. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Zeer mee oneens In redelijke mate Leverage is nog steeds volstrekt onvoldoende. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

Het is een goede zaak wanneer ABN AMRO weer geheel in handen komt van de private sector.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Zeer mee eens In zeer hoge mate Privatisering hoeft niet een beursgang te betekenen. Een alternatief zou zijn om de aandelen te verkopen aan institutionele beleggers met een lange-termijn beleggingshorizon. Dit zou de diversiteit van eigendomsverhoudingen van banken in NL vergroten. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In zeer hoge mate Staatsbanken blijken (uit onderzoek over de kredietcrisis en uit veel eigen ervaring in emerging markets) meer dan andere banken risico op te zoeken en vatbaar te zijn voor economisch dramatische politieke inmenging. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Zeer mee eens In redelijke mate De inmenging in de financiële sector verstoort concurrentie verhoudingen en leidt tot ongewenste directe bemoeienis van de politiek met de bedrijfsvoering. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In zeer hoge mate bankieren is niet per definitie een overheidstaak. Goed voor verhoudingen en concurrentie tussen banken als de overheid weer afscheid neemt. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In zeer hoge mate Commissie Maas (waarvan ik lid was) heeft voor de Code Banken geadviseerd om het interne toezicht (governance) bij de banken te versterken en de deskundigheid binnen de RvC te vergroten. Dat is bij ABN AMRO nog onvoldoende gebeurd (zie FD opinie 3-4-2015) Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In redelijke mate Op lange termijn is het onwenselijk dat de overheid eigenaar is van één van de belangrijkste banken. Maar ABN-AMRO moet wel eerst gezond zijn voordat het geprivatiseerd kan worden, anders moet de overheid later weer bijspringen. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate De overheid heeft geen eigenstandige rol als bankier. Publieke belangen dienen in de financiële sector door goede regelgeving en toezicht te worden geborgd. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Eens met name indien de overheden definitief de handen aftrekken van de banken.Helaas zal dat niet het geval zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Mee eens In redelijke mate Ik zie op termijn geen rol voor NL overheid in het runnen van banken. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In redelijke mate Een staatsbank die zich alleen op betalingsverkeer richt en alleen investeert in veilige overheidsschuld is verdedigbaar. Investeringstak vereist specifieke kennis. Kan naar markt maar wel veel meer EV nodig. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Bankieren is geen overheidstaak-toezicht wel. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Eens noch oneens In redelijke mate Banken kunnen alleen private ondernemingen zijn wanneer ze sterk gekapitaliseerd zijn en niet too big, too risky, too complex en too politically connected to fail. Banken zijn impliciet en expliciet zwaar gesubsidieerd: slechtste van zowel markt als staat Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Eens noch oneens In geringe mate Een grote staatsbank (in het pakket van drie grootbanken) was niet verkeerd geweest. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Oneens In redelijke mate Er is geen reden waarom een bank die gedeeltelijk in overheidshanden is, niet goed zou kunnen functioneren. Een bank is een voor de maatschappij essentiële nutsvoorziening en daar moet een overheid greep op kunnen hebben. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In hoge mate zie toelichting boven Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Zeer mee oneens In redelijke mate Ik volg Keynes in zijn pleidooi voor een scheiding van betalingsverkeer en geldschepping en speculatieve activiteiten. De eerste twee activiteiten hebben een maatschappeljk belang. Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Zeer mee oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Zeer mee oneens In redelijke mate Gelet op het publieke belang van een goed functionerend betalingsverkeer en een 'veilig toevluchtsoord' voor eenvoudige klanten/spaarders zou de overheid een stevige positie in de bankwereld moeten behouden. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

ABN AMRO is financieel nog niet sterk genoeg om als zelfstandige partij mogelijke tegenslagen op te vangen met een leverage ratio van 3,5%.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Zeer mee eens In zeer hoge mate Voor alle systeembanken geldt dat een leverage ratio van 3,5% historisch gezien erg laag is en de bank kwetsbaar maakt voor onverwachte grote financiele schokken (zoals de val van Lehman Brothers in 2008 en potentiele turbulentie in het eurosysteem). Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Zeer mee eens In hoge mate Belangrijkste les van de crisis is niet geleerd: leverage ratios van 3,5 procent zijn belachelijk laag. Lees Admati en Hellwig: eigen vermogen moet naar minimaal 20 procent balanstotaal. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Zeer mee eens In redelijke mate Dat geldt ook voor de andere banken. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Mee eens In hoge mate Dit is een geringe verhoging in vergelijking met de situatie voor de crisis. Dat maakt de bank nog altijd erg kwetsbaar. Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Mee eens In redelijke mate ABNAmro kijkt zelf naar het core tier one capital, maar het echte zichtbare eigen vermogen is nog erg laag, vergeleken met ING en Rabo en vergeleken met veel buitenlandse banken. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Zolang de overheid banken redt is dit niet echt een probleem. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Leverage is laag, maar voor de gehele finaciele sector geldt dat die (te) laag is. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In geringe mate Een leverage ratio van 3,5% is laag. Een hogere leverage ratio zou mij geruststellen, maar dat geldt niet alleen voor ABN-AMRO maar voor alle banken. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In geringe mate Maar dit geldt voor andere beursgenoteerde banken even goed. Het eigen vermogen van alle banken moet omhoog, en dus ook van AAB. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Mee eens In geringe mate Een te zwakke partij de markt op sturen, verhoogt vooral de kans dat de bankiers weer 'gekke dingen' gaan doen en het algemeen belang (opnieuw) in gevaar brengen. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate een hogere leverage ratio is voor alle banken nastrevenswaardig, niet alleen voor ABN AMRO. De vraag is of het verstandig is om die verhoging op korte termijn met wetgeving af te dwingen. Beter op langere termijn toe groeien naar hogere ratio. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Eens noch oneens In redelijke mate Alle banken mogen wat mij betreft aan hogere buffereisen voldoen. Gegeven de to-big-too-fail wereld waarin we helaas nog steeds leven, maakt het eigenlijk niet zoveel uit of ABN in staatshanden is of niet. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Eens noch oneens In geringe mate Een vereiste minimale omvang van de buffers van de banken is net zo'n fictie als EMU criteria voor begrotingstekort en omvang van de staatsschuld. De vereiste omvang van een buffer moet worden gerelateerd aan het besmettingsgevaar van een bank Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Oneens In zeer hoge mate ABN AMRO zit op het sector gemiddelde. De sector als geheel heeft meer kapitaal nodig, maar dat staat los van de verkoop. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Oneens In zeer hoge mate ABN is wel sterk genoeg maar buffers en kapitaal moeten wel verder omhoog voor alle banken. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Oneens In zeer hoge mate AA moet inderdaad meer eigen vermogen hebben, maar gaat dat via de staat niet krijgen. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Oneens In zeer hoge mate De leverage ratio van 3,5% moet niet alleen beoordeeld worden in internationaal perspectief (Basel 3) maar ook op basis van de risk appetite en het risk management van ABN AMRO dat toch redelijk gematigd is en dat vergelijkbaar is met een consumentenbank. Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Oneens In redelijke mate Een leverage ratio van minimaal 4% is wenselijk, maar dat geldt zowel voor een staatsbank als voor een private bank. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Oneens In redelijke mate Hogere leverage is nodig, maar ook in handen van de private sector zal NL overheid handen niet geheel van bank (kunnen) aftrekken. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 4: Resultaat per panellid

De staat had sterker moeten aandringen op het verhogen van de leverage ratio van ABN AMRO.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Zeer mee eens In zeer hoge mate Dit punt geldt voor alle systeembanken. De buffers van systeembanken, zeker in Nederland en Duitsland, zijn relatief laag. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Zeer mee eens In hoge mate Het is hypocriet geweest dat de Nederlandse staat zich dividend heeft laten uitkeren door ABN-Amro ipv eigen vermogen te versterken. De overheid geeft het verkeerde voorbeeld aan hele financiele sector. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In hoge mate Europese banken zijn na de crisis met handschoenen aangepast. Zeker bij genationaliseerde banken had veel harder moeten worden ingegrepen. Dat is een gemiste kans. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Zeer mee eens In redelijke mate ...en ook voor de andere banken. Zie https://www.gsb.stanford.edu/sites/default/files/research/documents/Fallacies%20Nov%201.pdf voor aantal misverstanden mbt verhogen leverage ratio Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Overheden hebben niet gedurfd door te zetten. Een gemiste kans. Normaal kijkt men altijd naar de USa, niet deed men dat niet. Waarom niet? Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Mee eens In redelijke mate Regelgeving moet Europees worden aangepakt, maar staat had sterker kunnen aandringen op leverage in lijn met andere NL grootbaken (>4%). Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Ja, maar niet alleen voor ABN AMRO Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In geringe mate Wat mij betreft moeten autoriteiten er naar streven activiteiten van banken veel meer te splitsen en de leverage ratio bij het consumenten deel sterk te verhogen. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Eens noch oneens In zeer hoge mate Zie bovenstaand. Dit is een sector issue, niet bank specifiek. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Eens noch oneens In redelijke mate De staat zit in een dubbelrol. Hij zou als aandeelhouder dividend willen ontvangen, maar meer dividend betekent minder eigen vermogen. Vanuit maatschappelijk oogpunt zou de staat als aandeelhouder juist weinig dividend moeten willen op zijn belegging. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Oneens In zeer hoge mate Proces van verhogen van buffers vindt overal plaats. Niet specifieke taak nu van overheid in geval van ABN AMRO Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Oneens In zeer hoge mate Minister Dijsselbloem zou zich als voorzitter van de Eurogroep sterk moeten maken voor een verhoging van de leverage ratio in zowel Europees verband (CRD IV) als internationaal verband (Basel 3) om het level playing field voor ABN AMRO niet te verstoren. Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Oneens In redelijke mate Kan vanwege level playing field alleen in Europees verband Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In geringe mate Dat aandringen zou een nogal gecompliceerd directief hebben opgeleverd, zeker gezien mijn antwoord op de vorige stelling dat weinig te zeggen valt over de minimale buffer. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In zeer hoge mate Is een taak voor de toezichthouder (ECB/DNB) Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 5: Resultaat per panellid

De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO (van maart 2015) heeft de bank reputatieschade berokkend.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Zeer mee eens In zeer hoge mate Deze rel heeft het vertrouwen van internationale beleggers aangetast. Dit zal een negatief effect hebben op de emissieprijs van de aandelen. Om deze reden ware het beter geweest om de emissie enkele jaren uit te stellen. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Zeer mee eens In hoge mate Het voornemen tot forse loonsverhoging laat zien dat de bank onvoldoende zicht heeft op de rol van banken in de samenleving en de gevoelens van de klanten in het bijzonder. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Zeer mee eens In hoge mate Ambtenaren dienen de publieke zaak te dienen. Daar passen geen exorbitante salarissen bij. Als de bank weer privaat is, dan is het aan de aandeelhouders om daar een oordeel over te vellen. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Zeer mee eens In redelijke mate De schade ontstond toen bleek hoe weinig gevoel de Raad van Commissarissen had voor wat in de maatschappij leeft. Dat is een probleem bij meer raden van commissarissen. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Zeer mee eens In redelijke mate Eigenlijk niet zozeer reputatieschade bank, maar meer het signaal van de politiek dat ze het lastig vindt zich afzijdig te houden. De politiek munt die sommige politici met deze rel wilden slaan gaat ons honderden miljoenen in de verkoop van ABN schelen Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In zeer hoge mate Timing van geheel was ongelukkig. goed dat het is teruggedraaid. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In zeer hoge mate De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO heeft de bank inderdaad reputatieschade berokkend maar moet vooral toegeschreven worden aan het gebrekkige interne toezicht (governance) door de RvC van ABN AMRO (zie FD opinie 3-4-2015). Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Mee eens In hoge mate Illustreert de afgronddiepe kloof die er nog steeds bestaat tussen bancaire sector en samenleving. Bank mist nog altijd gevoel voor wat er maatschappelijk speelt. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In redelijke mate Toont weer eens aan hoe weinig de allerrijksten zich iets aan maatschappelijke coherentie gelegen laten liggen. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate De overheid keurt eerst goed en dan af als de samenleving zijn afkeur toont. Niet erg consistent om niet te zeggen hypocriet. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Onnodige discussie met uitstel als gevolg. Dit uitstel was niet nodig vanwege situatie op de beurs maar vanwege politieke gevoeligheden mbt loon top bank. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In zeer geringe mate Commentaar lijkt mij onnodig! Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Eens noch oneens In redelijke mate Op korte termijn wel op de lange termijn niet, vermoed ik. De reputatieschade was meer naar het algemene publiek dan naar de sector. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Eens noch oneens In geringe mate Excessieve beloningen zijn symptomen van verkeerde structureren en prikkels. Het gedoe rond beloningen leidt alleen maar de aandacht af van de werkelijke discussie: hoe krijgen we een stabiele financiele sector met goede structuren en prikkels. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Eens noch oneens In geringe mate Wel reputatieschade in het publieke en politieke debat, maar niet in de zin dat ABN AMRO nu minder aandeelhouderswaarde heeft Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Eens noch oneens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Oneens In zeer hoge mate Wat overdreven relletje, zal geen grote rol spelen in financiele markten Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Oneens In redelijke mate Een drupje in de oceaan. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 6: Resultaat per panellid

Als de staat ABN AMRO gunstig wil verkopen dan moet zij bereid zijn meteen haar meerderheidsaandeel uit handen te geven.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Zeer mee eens In zeer hoge mate Maar dan wel een voorkeur om de aandelen te verkopen aan een groep institutionele beleggers, in Nederland en daarbuiten, met een lange termijn beleggingshorizon. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In zeer hoge mate Het behouden van het meerderheidsaandeel door de staat zal de prijs die de staat voor ABN AMRO krijgt drukken: er bestaat een duidelijke afruil tussen de hoogte van de prijs en het behouden van controle door de staat (You cannot have your cake and eat it) Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Mee eens In hoge mate De facto blijft ABN Amro een staatsbank als de overheid de meerderheid houdt in de bank. Wat is dan het nut van de beursgang? Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Mee eens In redelijke mate Dit illustreert weer dezelfde spanning: de staat als aandeelhouder vs de staat als hoeder over het maatschappelijk belang. Dat laatste zou moeten prevaleren. Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Mee eens In redelijke mate Zie eerdere opmerking over concurrentie-verhoudingen Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In geringe mate Het feit dat de staat dat niet doet geeft indirect aan dat men nog niet het idee heeft dat de bank echt blaakt van gezondheid. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In zeer geringe mate De overheid moet ABN-AMRO in z'n geheel verkopen als de bank voldoende gezond is. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate Niet duidelijk of dit de waarde zou verhogen Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Oneens In zeer hoge mate Huidige gefaseerde verkoop is verstandig. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Oneens In zeer hoge mate Niet ongebruikelijk om eerst een blok te verkopen bij een IPO, kan het zien als een (real) option: als het goed loopt helpt het het vervolg, als het slecht loopt kan je het met winst, want goedkoper, terug kopen. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Oneens In redelijke mate Langzaam op de markt brengen van zo'n groot bedrijf is in de praktijk verstandig. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Oneens In redelijke mate Kan ook geleidelijk. Hangt mede af van liquiditeit / vraag markt. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In zeer geringe mate Wanneer de deskundigen op het gebied van aandelenemissies menen dat een geleidelijke verkoop van de aandelen het meeste oplevert, geloof ik dat graag. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In hoge mate Ben tegen beursgang ABN Amro. Dus deze vraag is niet aan de orde. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Geen mening Kan ik echt niet beoordelen Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 7: Resultaat per panellid

De staat heeft het goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Mee eens In zeer hoge mate Desalniettemin is in 2008 waarschijnlijk teveel betaald voor de nationalisatie van het Nederlandse deel van ABN AMRO, Fortis Bank Nederland en ASR. Zie de rapportage van de parlementaire enquetecommissie De Wit. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In zeer hoge mate Er is het nodige af te dingen op onderdelen. Bijv: het organiseren van het interne toezicht, etc etc maar als totaal vind ik dat de overheid het goed heeft gedaan als aandeelhouder Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Mee eens In zeer hoge mate Staat heeft door AA te nationaliseren systeemstabiliteit gekocht, was veel meer waard dan wat Bos betaald heeft. Daarna vooral stabiele aandeelhouder geweest, AA is in rustig vaarwater gekomen. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In zeer hoge mate De staat heeft het in het algemeen goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO maar heeft nagelaten het interne toezicht (RvC) verder te versterken door juist meer deskundige en onafhankelijke commissarissen te benoemen (zie Commissie Maas en Code Banken). Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Mee eens In redelijke mate De staat heeft het goed gedaan, want er was geen andere keus. De verkoop in tranches is het beste beleid nu. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In redelijke mate Bedacht moet worden dat binnen de omstandigheden geopereerd moest worden en die was lastig. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In geringe mate Afgezien van het doen terugdraaien van de loonsverhoging heeft de staat naar mijn weten een weinig actief aandeelhouderschap gevoerd. De bedrijfsvoering is terecht overgelaten aan de door de overheid benoemde bestuurders. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In zeer geringe mate Klanten hebben geen schade geleden, de bank bestaat nog en er is redelijke rust geweest. Daarnaast is er in de concurrentie met andere banken geen misbruik gemaakt van de status van staatsbank. Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Eens noch oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Eens noch oneens In redelijke mate Als we fors hogere leverage ratio hadden gehadvoor banken dan hadden aandeelhouders geld verloren ipv belastingbetaler en zo hoort het in een markteconomie. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Eens noch oneens In redelijke mate De aandelen hadden vanaf het begin in een apart agentschap gezet kunnen worden. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate Leiding van de bank heeft bank bestuurd, niet de staat Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Eens noch oneens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In redelijke mate zie eerdere vragen Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Oneens In redelijke mate De rel over de salarissen, waarbij de rol van Dijsselbloem niet helemaal helder was, heeft tot uitstel van de beursgang geleid. Nu vindt die plaats op een moment dat de koersen lager staan en de vooruitzichten voor de wereldeconomie minder gunstig zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Oneens In geringe mate De redding van een systeembank was een zeer waardevolle actie van de staat, maar als aandeelhouder had de staat de beloningsrel moeten voorkomen (hoewel het ook veel zegt over RvC/bestuur) en het verhogen van het eigen vermogen sterker moeten agenderen. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In hoge mate Staat heeft de kans laten liggen om ABN Amro om te vormen in een voorbeeldbank voor de post-crisis bancaire sector. En heeft dus gefaald. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Zeer mee oneens In hoge mate Als enige aandeelhouder ben je ook verantwoordelijk voor de mate waarin de bestuurders maatschappelijk verantwoord handelen en ondernemen. Aan die verantwoordelijkheid heeft de staat weinig (zichtbaar) invulling gegeven. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Zeer mee oneens In redelijke mate De staat gedraagt zich als kortzichtige aandeelhouder die snel cash wil zien. Zie premature dividenduitkeringen bij een nog veel te laag eigen vermogen. Zie de focus op 'krijgt de staat wel haar geld terug'. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee oneens In redelijke mate Hadden nooit G. Zalm mogen benoemen gezien diens amoreel gedrag bij de Scheringa bank. Politici zijn ook niet automatisch goede managers. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Zeer mee oneens In redelijke mate Waarom heeft de Staat 37 Miljard betaald voor een bank die failliet was? Heeft ABN Amro echt een gedaanteverwisseling ondergaan? Waarom moest de HBU worden afgestaan aan Deutsche Bank. Vele middenstanders staan nu in de kou! Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Geen mening We hebben geen counterfactual, oftewel we weten niet hoe ABNAMRO het gedaan zou hebben zonder de staat als aandeelhouder. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Geen mening In termen van wat? Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.