Me Judice Economenpanel: Eindeloze stagnatie

15 sep 2014
Vanuit diverse hoeken uiten economen hun ongerustheid over de groeiperspectieven voor de middellange en lange termijn. De rente bevindt zich op een historisch laag niveau, de inflatie is eveneens laag en lijkt om te slaan in deflatie, banken proberen hun buffers aan te vullen en zijn huiverig om kredieten te verstrekken, en huishoudens proberen de balans tussen vermogen en schuld ook op orde te brengen. De vooruitzichten over matige investeringsgeneigdheid en groei zijn niet bepaald optimistisch te noemen. Larry Summers spreekt van een ‘secular stagnation’ en Coen Teulings sprak zelfs van een mogelijk Japanscenario voor de Europese economie. Daar staat tegenover dat andere economen deze analyse van een langdurige stagnatie niet delen omdat het herstel van de recessie nu eenmaal tijd kost en men het voorgestelde beleid zoals het verhogen van inflatie gevaarlijk vindt. In een drietal stellingen heeft het Me Judice Economenpanel zich over deze materie geboden.

Stelling 1

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Mee eens In zeer hoge mate Op lange termijn zullen negatieve demografische effecten in Europa, met name in Noord-Europa, een rem vormen op de besparingen en investeringen. Als gevolg daarvan zal ook de productivieitsgroei erg traag blijven. Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Mee eens In zeer hoge mate Er zijn forse structurele onevenwichtigheden tussen de landen, waarbij de gevolgen van productiviteitsverschillen tussen Noord en Zuid Europa worden verslechterd door het Duitse beleid van loonmatiging en de fixatie op bezuinigen in Noord Europa. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Mee eens In zeer hoge mate grootste reden structurele vertraging is verkleining arbeidsaanbod tgv vergrijzing. Verwacht voortdurend traag herstel van de recessie vanwege wanbeleid in Duitsland. Bank problemen waarschijnlijk g opgelost einde van dit jaar ivm invoering Bank Unie Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Mee eens In hoge mate Vergrijzing; grote overheid die hoge lasten oplegt en ondernemerschap ontmoedigt Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Het blijft moeilijk om tien jaar vooruit te kijken. Maar dat de groeiperspectieven gematigd zijn, BIJ BESTAAND BELEID EN HUIDIG FUNCTIONEREN VAN DE EU, ligt wel in de lijn der verwachting. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate europa heeft gekozen voor lange weg van zacht herstel van financiele gezondheid van banken; overheidsbeleid bevordert herstel ook niet; de VS hebben dat voortvarender aangepakt en herstelt daardoor sneller Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Structurele groei van 1% p.j. lijkt voor de komende periode het hoogst haalbare; wellicht wel wat inhaalgroei na jaren van stagnatie.Productiviteit valt steeds moeilijker te meten vanwege nadruk op gebruik en productie van belevenissen. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Matige groei op de middellange termijn als direct gevolg van uitvloeisel aaanhoudende noodzaak tot schuldsanering, lage produktiviteitsgroei en lage groei beroepsbevolking Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Eens noch oneens In hoge mate 10-jaars voorspelling onmogelijk. Groei wrsch laag: balansherstel huishoudens+banken, begrotingsbeleid restrictief, monetair beleid impotent (ZLB), geen QE/hogere inflatietargets, desfinflatie-/deflatiegevaar, hysterese, zwakke fin. sector, vergrijzing Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Eens noch oneens In redelijke mate De perspectieven zijn sterk afhankelijk van het gevoerde beleid. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Eens noch oneens In redelijke mate Het is een illusie om te denken dat we de groei over 10 jaar zo precies kunnen voorspellen. Vergrijzing gaat Europa parten spelen, maar wie kan technologie en innovatie voorzien? Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate Op deze termijn krijgt Europa te maken met vergrijzing en een tekort op de arbeidsmarkt van goed opgeleide (technische) werknemers. Als de arbeidsproduktiviteit niet fors toeneemt zou de stelling juist kunnen worden. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Eens noch oneens In geringe mate Ik heb bezwaar tegen de lange termijn waarover hier een uitspraak wordt verwacht. Dit zijn termijnen waarover het niet realistisch is voorspellingen te geven, mocht het überhaupt verstandig zijn voorspellingen te doen. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Eens noch oneens In geringe mate Demkgrafisch is de groei eruit, maar is nog veel winst te verwachten van productiviteitsgroei in de dienstensector door IT toepassingen Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Eens noch oneens In geringe mate Lage groei behoort tot de mogelijkheden. Maar er is ook ruimte voor productiviteits verbeteringen (vooral in de zuidelijke landen) en wellicht zal de huidige lagere groei uiteindelijk toch de motivatie geven om orde op zaken te stellen. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Oneens In hoge mate Japan is het negatieve voorbeeld, maar Japan is tot nu toe de uitzondering geweest. Voor oostelijk Europa, maar ook voor Spanje en Griekenland zijn er goede mogelijkheden voor groei. Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In redelijke mate Oneens, met als voorbehoud dat de realisatie van het groeiperspectief afhankelijk is van verstandig economisch beleid. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Oneens In redelijke mate De groei zal inderdaad gematigd zijn, maar enkele landen met wat meer groeipotentieel zouden het gemiddelde ook net boven de 1 procent kunnen trekken. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Oneens In redelijke mate Een gematigde groei is realistich, maar maximaal 1% is wel erg pessimistisch. Met een meer offensief beleid en structurele hervormingen moet de groei wel iets hoger kunnen uitkomen. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Oneens In geringe mate De groei hangt voor een belangrijk gedeelte af van de mate waarin onze bedrijven innoveren. Ik heb geen aanwijzingen voor grote onegrustheid in dat verband. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Oneens In geringe mate Ik zie geen duidelijke redenen waarom de productiviteitsgroei en technologische vooruitgang in de eurozone de komende tien jaar structureel lager zullen liggen dan in de afgelopen decennia. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Hoewel er structureel moet worden gerekend op lagere groeicijfers, vooral vanwege de demografische ontwikkeling, kan er in de herstelfase na de crisis wel degelijk sprake zijn van een reeks van jaren van aanzienlijk hogere groei. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee oneens In zeer hoge mate Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er in de eurozone sprake zal zijn van eindeloze stagnatie. Essentieel is weliswaar dat Europese regeringen (bijv. Frankrijk en Italie) bereid zijn de noodzakelijke structurele hervormingen door te voeren.. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Zeer mee oneens In hoge mate Als resultaten uit het verleden enigszins een aanwijzing zijn is dit grote onzin. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Zeer mee oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Geen mening Ik kan logisch verhaal verzinnen met lage groei en met hoge groei. Hangt af van beleid, schokken en verwachtigen. Enige goede antwoord is: "We weten het niet". Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Geen mening Zal tussen de lidstaten behoorlijk uiteenlopen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Geen mening Ik ben geen macro-econoom en heb geen ervaring met groeimodellen. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Zeer mee eens In zeer hoge mate Voor Nederland speelt mee dat er grote balansonevenwichtigheden zijn binnen bankwezen en huishoudens, terwijl het bedrijfsleven niet investeert, maar geld oppot en de overheid ook nog eens bezuinigt - dit alles met 10% overschot op de betalingsbalans! Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Mee eens In zeer hoge mate Zelfde reden als voor Eurozone, en grote gevoeligheid Ndl conjunctuur tov Duitsland Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In hoge mate Het blijft moeilijk om tien jaar vooruit te kijken. Maar dat de groeiperspectieven gematigd zijn, BIJ BESTAAND BELEID, ligt wel in de lijn der verwachting. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Mee eens In hoge mate Vergeleken met Europa staat Nederland er beter voor; ondernemersklimaat is beter dan in Zuid-Europa. Maar veel van de Europese kwalen zijn ook voor Nederland actueel. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Hier geldt hetzelfde als voor de eurozone, zij het dat meting van productiviteit in ons land nog meer wordt bemoeilijkt door gerichtheid van de jonge generatie op consumptie van belevenissen. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In redelijke mate Eigenlijk is het niet zo zinvol tien jaar vooruit te voorspellen. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Zie antwoord bij Eurozone vraag Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Mee eens In redelijke mate Geen van de bestedingscategorieën lijkt de komende jaren als aanjager van de groei te kunnen dienen. Het terughoudende investeringsbeleid (zowel publiek als privaat) van de afgelopen jaren, maakt ook grote productiviteitsstijgingen onwaarschijnlijk. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Eens noch oneens In hoge mate 10-jaars voorspelling onmogelijk. Maar groei waarschijnlijk laag, zie argumenten boven. Daarnaast export sterk afhankelijk van zwak Europa. Lage investeringen in fysiek, menselijk, en technologie en milieukapitaal. Zwakke financiele structuur Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In hoge mate Zie antwoord bij stelling 1; zeker ook op Nederland van toepassing; groei van de arbeidsproduktiviteit is noodzakelijk Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Eens noch oneens In redelijke mate De perspectieven zijn sterk afhankelijk van het gevoerde beleid. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Eens noch oneens In geringe mate Lage groei behoort tot de mogelijkheden maar ik zou denken dat dit niet het meest waarschijnlijke scenario is. Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Oneens In zeer hoge mate De Nederlandse economie is nog relatief ver verwijderd van volledige capaciteit, en kan daarom meer dan 1 procent groeien in de komende jaren. De potentiele groei hangt echter af van het succes om de productiviteitsgroei in de dienstensector bevorderen. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Oneens In hoge mate Nederland deelt zijn toekomst met Europa. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In redelijke mate Oneens, met als voorbehoud dat de realisatie van het groeiperspectief afhankelijk is van verstandig economisch beleid. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Oneens In redelijke mate Een gematigde groei is realistich, maar maximaal 1% is wel erg pessimistisch. Met een meer offensief beleid en structurele hervormingen moet de groei wel iets hoger kunnen uitkomen. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In redelijke mate Zie stelling 1. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Oneens In geringe mate De groei hangt voor een belangrijk gedeelte af van de mate waarin onze bedrijven innoveren. Ik heb geen aanwijzingen voor grote onegrustheid in dat verband. Het hoger onderwijs presteert zeer goed zodat de bedrijven het juiste talent aan kunnen trekken. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Oneens In geringe mate Zie Stelling 1. Nederland springt er niet duidelijk positief of negatief uit ten opzichte van de rest van Europa. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee oneens In zeer hoge mate In Nederland zijn inmiddels bescheiden structurele hervormingen op de arbeidsmarkt, woningmarkt, pensioenen en sociale zekerheid doorgevoerd maar dient het belastingstelsel drastisch hervormd te worden. Gedacht kan worden aan bijv. een (sociale) vlaktaks. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Zeer mee oneens In hoge mate Wat voor de Eurozone geldt geldt ook voor Nederland. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Zeer mee oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Geen mening Idem. Zie toelichting vraag 1. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Zeer mee eens In redelijke mate Reinhart & Rogoff: financiele crises eindigen alleen bij herverdeling van crediteuren naar debiteuren - wanbetaling, inflatie, fin. repressie. Wel tijdsconsistentieprobleem: verkrapt ECB zodra inflatie 4% wordt? Zo ja, dan wordt inflatie nooit 4%. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate 4% voor N Europese landen helpt zeker; maar laten ze eerst de 2 % halen Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In redelijke mate Een hogere inflatie holt de waarde van schulden uit. Dit is een van de maatregelen die zou kunnen helpen het perspectief voor de groei op middellange termijn te verbeteren. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate ECB zou dit serieus moeten overwwegen om niet in deflatiescenario a la Japan verzeild te raken (en bij verondersteld gebrek aan stimulering via begrotingsbeleid in Eurozone) Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Deflatie dreigt, speciale maatregelen zijn nodig; deze doelstelling vraagt om speciale maatregelen Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Eens noch oneens In zeer hoge mate Dit lijkt mij niet het belangrijkste. Overheidsuitgaven moeten monetair worden gefinancierd om de economie te stimuleren en de productiviteitsgroei in het Zuiden moet worden gestimuleerd, met hulp van het Noorden. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In zeer hoge mate ECB haalt niet eens haar huidige 2% doelstelling, ze zou niet weten hoe die 4% target te halen. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Eens noch oneens In redelijke mate Stabiele inflatie van 4% heeft als voordeel dat je verder van lower bound zit en monetair beleid dus effectiever is. Niet triviaal (nu lukt het niet eens om inflatie van 3% te genereren). Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Eens noch oneens In redelijke mate De verhoging van de inflatiedoelstelling is misschien nodig om de lage reele rente te compenseren. Er is een voldoende nominale rente nodig om het geld te laten circuleren in plaats van dat het wordt opgepot in M1. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Oneens In hoge mate het variëren van inflatiedoelstellingen is geen goed idee en leidt tot lange termijn onzekerheid over de vraag wanneer en in welke mate dat in de toekomst zal gebeuren. Dat laat onverlet dat effectieve verruiming een goed idee is Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In hoge mate De huidige doelstelling geeft voldoende ruimte voor een nog ruimer monetair beleid. Een tijdelijke overschrijding richting de 3% is m.i. wenselijk, maar hoeft niet meteen tot een nieuwe doelstelling te leiden. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Oneens In hoge mate Ten eerste is vraag of het de ECB uberhaupt zou lukken om inflatie te verhogen. Afgezien daarvan, als 4% doelstelling een serieus perspectief is, gaan de inflatie verwachtingen omhoog; uiteindelijke positieve "verrassingseffect" op de economie verdwijnt Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Oneens In redelijke mate De prioriteit moet liggen bij het bevorderen van groei via investeringen in productieve applicaties. Het Japanse voorbeeld van monetaire verruiming heeft de inflatie doen toenemen, maar niet de reele groei. Fiscaal beleid en hervormingen zijn effectiever. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Oneens In redelijke mate Meer inflatie lijkt me niet het antwoord voor een reëel probleem. De doelstelling van ongeveer 2% is prima, die hoeft niet te veranderen. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Oneens In redelijke mate Bij een inflatie ver beneden de 2 procent lijkt me dit irrelevant. Bovendien zijn inflatoire krachten moeilijk te temmen. Dus ik pleit ervoor om ontspannen met dit criterium om te gaan in plaats de doelstelling te verdubbelen. Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Oneens In redelijke mate Slecht voor de koopkracht van pensioenen en ontmoedigend voor de spaarzin. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In redelijke mate Het is onwaarschijnlijk dat dit de inflatieverwachtingen zodanig zal opstuwen, dat hierdoor de euro afzwakt zodat de feitelijke bestedingen en inflatie toenemen. 2% inflatie is in de huidige situatie al moeilijk bereikbaar. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Oneens In redelijke mate Een hogere inflatiedoelstelling zou weinig effect hebben op het feitelijk beleid van de ECB. Er wordt nu immers al fors ingezet op een verhoging van de inflatie. 4% is ook niet nodig voor negatieve reële rente, maar kan wel leiden tot bubbels. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Oneens In redelijke mate Het zou een ongeloofwaardige stap zijn die m.i. de inflatieverwachtingen nauwelijks beïnvloedt. Even afgezien van de vraag of hogere inflatieverwachtingen en lagere reële rente de groei op middellange termijn bevorderen (ik denk van niet). Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Oneens In redelijke mate Het ad hoc verhogen van de inflatiedoelstelling kan een gevaarlijke precedentwerking betekenen die de onafhankelijkheid van de centrale bank ondergraaft en nieuwe zeepbellen op financiële markten in de hand kan werken. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Oneens In geringe mate Op het moment dat zo'n maatregel wordt getroffen, sijpelt het geld weg. Mitterrand heeft dit geprobeerd in de jaren 80. Alleen de BRD werd er beter van, Frankrijk niet. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Een strikte inflatiedoelstelling is niet zinvol. Dat geldt net zo goed voor 4% als voor 2%. De lage inflatie is niet de oorzaak, maar veeleer het gevolg van de economische stagnatie in de Eurozone. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Oneens In geringe mate Een doelstelling van 4% is niet erg realistisch onder de huidige omstandigheden en zal vooral de geloofwaardigheid van de ECB verminderen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Oneens In zeer geringe mate De inflatie ligt onder de 1%, dus doelstelling van 2% wordt al niet gehaald. Waarom de doelstelling nog onbereikbaarder maken, terwijl ECB de rente niet verder kan verlagen. Beetje extra inflatie helpt natuurlijk wel bij saneren schulden. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee oneens In zeer hoge mate Het verhogen van de inflatiedoelstelling van 2 naar 4 % is een slecht idee omdat het gevaar bestaat dat de acceleratie van de inflatie gaat doorschieten en daarnaast de druk op Europese regeringen om structurele hervormingen door te voeren zal afnemen. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Zeer mee oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Zeer mee oneens In redelijke mate Erg oneerlijk tegenover de spaarders, met name in Duitsland. Bovendien is het beter om structureel te hervormen. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Zeer mee oneens In redelijke mate Als je groei al zou willen stimuleren, moet dat de reële groei betreffen, bijvoorbeeld door innovatie/productiviteitsverhoging en niet het opblazen van geldstromen die wellicht ooit en indirect tot meer bestedingen leiden. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Zeer mee oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.