Ab van der Torre

Gastauteur
Sociaal en Cultureel Planbureau
Onderwerp:
van der torre
SCP
Ab van der Torre studeerde Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1986 werkt hij bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Hij houdt zich vooral bezig met ramingen van het gebruik van publieke diensten, analyses van criminaliteit en het justitiële systeem en diverse onderzoeken rondom de Wmo, de AWBZ, de pgb’s en de decentralisaties.

Artikelen

rollator gesprek
Hervorming langdurige zorg moet zich nog bewijzen
De grote herzieningen in de langdurige zorg voor volwassenen bieden vooral gemeenten meer ruimte om de zorg beter en doelmatiger in te richten, maar of dit ook gaat gebeuren laat zich nog bezien. Zo hebben gemeenten en ook zorgverzekeraars belang ...