Rudy Douven

Gastauteur

Centraal Planbureau en Erasmus Universiteit Rotterdam (iBMG)

Rudy Douven image
© Foto Centraal Planbureau

Dr. Rudy Douven is een gezondheidseconoom. Hij is in 1995 gepromoveerd aan de universiteit van Tilburg. Rudy Douven is vier dagen per week werkzaam op het CPB waar hij het zorgonderzoek coördineert en een dag in de week als onderzoeker op de Erasmus universiteit Rotterdam (iBMG). In het academisch jaar 2013/14 was hij als Harkness fellow een jaar lang werkzaam aan Harvard Medical School in Boston. Zijn interesse gaat uit naar alle economische aspecten van de gezondheidszorg, zoals financieringssystemen, marktwerking en regulering in de zorg.

Artikelen

rollator gesprek
Hervorming langdurige zorg moet zich nog bewijzen
De grote herzieningen in de langdurige zorg voor volwassenen bieden vooral gemeenten meer ruimte om de zorg beter en doelmatiger in te richten, maar of dit ook gaat gebeuren laat zich nog bezien. Zo hebben gemeenten en ook zorgverzekeraars belang ...
De invloed van financiële prikkels op de behandeltijd in de GGZ image
De invloed van financiële prikkels op de behandeltijd in de GGZ
Prestatiebekostiging in de tweedelijns curatieve GGZ (cGGZ), waarbij artsen declareren op basis van DBC’s, heeft als gevolg dat sommige patiënten korter terwijl andere patiënten juist langer worden behandeld. Gedurende 2008 en 2010 gold prestatie...
Kritisch oog op samengaan ziekenhuizen en zorgverzekeraars nodig image
Kritisch oog op samengaan ziekenhuizen en zorgverzekeraars nodig
Het kabinet wil fusies tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen bij wet verbieden. In een nieuw onderzoek laten economen van het Centraal Planbureau en de Nederlandse Zorgautoriteit, Rudy Douven, Rein Halbersma, Katalin Katona en Victoria Shestalov...
Versterk prikkels zorgverzekeraars voor doelmatiger zorg image
Versterk prikkels zorgverzekeraars voor doelmatiger zorg
Zorgverzekeraars de volle verantwoordelijkheid geven over de kosten van zorgverlening vergroot de doelmatigheid van de zorg. Dat laten ervaringen bij geneesmiddelen zien. Zorgverzekeraars zijn voor veel zorgvormen nog stevig ingedekt tegen financi...