Evelien Eggink

Gastauteur
Sociaal en Cultureel Planbureau
Onderwerp:
Evelien Eggink
SCP

Evelien Eggink studeerde Wiskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ze studeerde af in de richting Stochastics and Operational Research. Tussen 1988 en 1994 werkte ze bij het Tinbergen Instituut en het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan haar proefschrift. Haar onderzoek deed ze op het gebied van econometrie en arbeidsmarkteconomie.

Sinds 1994 werkt Evelien bij het SCP. Hier houdt ze zich vooral bezig met de productiviteit en effectiviteit van de publieke sector. Het meest recente onderzoek op dit gebied is een analyse van de productiviteitsontwikkelingen in de ziekenhuiszorg. De laatste jaren heeft ze haar onderzoeksterrein uitgebreid met modelontwikkeling op het terrein van de woningmarkt, kinderopvang en de zorg.

Artikelen

rollator gesprek
Hervorming langdurige zorg moet zich nog bewijzen
De grote herzieningen in de langdurige zorg voor volwassenen bieden vooral gemeenten meer ruimte om de zorg beter en doelmatiger in te richten, maar of dit ook gaat gebeuren laat zich nog bezien. Zo hebben gemeenten en ook zorgverzekeraars belang ...