Brandon Zicha

Gastauteur
Leiden University College, Den Haag
Brandon Zicha  image
(c) Zicha
Brandon Zicha is Universitair Docent Filosofie, Politiek en Economie aan het Leiden University College, Den Haag. Zijn onderzoeksspecialisaties zijn vergelijkende politieke instituties, constitutionele politieke economie, politieke communicatie, en beleidsvorming. Hierbinnen richten zijn onderzoek en onderwijs zich op twee zaken. Ten eerste, op hoe sociale en politieke instituties informatie verwerken en gebruiken om collectieve beslissingen te nemen. Ten tweede, op hoe kwantitatieve wetenschappelijke methoden ons kunnen helpen, of juist misleiden, om een beter begrip van sociale vraagstukken te krijgen.

Artikelen

Gemeentelijke Herindelingen: Bezint eer ge begint image
Gemeentelijke Herindelingen: Bezint eer ge begint
Door herindelingen neemt het aantal gemeenten al jaren af. De economische, politieke en sociale effecten hiervan worden slechts beperkt begrepen. De overheid zou voorzichtiger moeten zijn met herindelingen totdat duidelijker is wat de effecten van...