Casper van Ewijk

Economenpanel, Gastauteur

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Casper van Ewijk image
© Foto Christiaan Krouwels

Casper van Ewijk is sinds oktober 2013 verbonden aan Tilburg University en is directeur van Netspar. Van 1998 tot oktober 2013 was hij onderdirecteur van het Centraal Planbureau (CPB). Naast deze functie is hij als hoogleraar macro-economie verbonden aan de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie economie is hij sinds 1978 verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam. In 1989 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Brabant op een proefschrift over economische groei en overheidsschuld. Van 1992 tot 1995 was hij hoogleraar- directeur van het landelijk Netwerk voor Algemene en Kwantitatieve Economie (NAKE), dat het onderwijsprogramma verzorgt voor AIO’s in de economie. Sinds 1992 is hij hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft gepubliceerd op het gebied van vergrijzing, economische groei en economische politiek.

Artikelen

Casper van Ewijk
Casper van Ewijk over het pensioenstelsel
De meerwaarde van het collectieve pensioenstelsel is een stuk lager dan gedacht stelt Casper van Ewijk, directeur Netspar. Onderzoek van Netspar en het Centraal Planbureau wijst uit dat  van risicodeling geen 12% maar een 0,5% welvaartswinst te v...
Beleidsanalyse op gevoel? image
Beleidsanalyse op gevoel?
KNAW-president Clevers gooide onlangs een steen in de vijver door te stellen dat het CPB geen solide modellen kent voor het berekenen van de toekomstige opbrengsten van wetenschap. “Wetenschap is waardeloos” was zijn gevolgtrekking. CPB-ers Van d...
Casper van Ewijk CPB
Casper van Ewijk over de toekomst van de zorg
We hebben nu een zorgstelsel met een sterk uniforme zorg, het is mogelijk dat er meer differentiatie komt in de zorgverzekeringen wat ten koste gaat van de solidariteit in de zorg stelt Casper van Ewijk, onderdirecteur CPB. Het Centraal Planburea...
Foto van Casper van Ewijk
Casper van Ewijk over de koninklijke weg
Doordat de nominale rente zo laag is hebben de pensioenfondsen het zwaar. De koninklijke weg is een verandering van het pensioencontract naar een reëel contract stelt Casper van Ewijk, onderdirecteur Centraal Planbureau. Een alternatief zou kunnen...