Corjan Brink

Gastauteur
PlanBureau voor de Leefomgeving
Onderwerpen:
Protret van Corjan Brink
© Foto Centraal Planbureau

Corjan Brink is sinds 2001 werkzaam als milieu-econoom bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Zijn onderzoek betreft onderwerpen als kosten en baten van beleid op het terrein van klimaat, luchtkwaliteit, natuur en waterkwaliteit. Hij is in 2003 gepromoveerd aan Wageningen Universiteit op het onderwerp kosteneffectieve reductie van emissies rekening houdend met interacties tussen lucht- en klimaatbeleid.

Artikelen

Fabriekspijp
Economische crisis maakt vervuilen te goedkoop
De Europese handel tussen bedrijven in rechten voor het uitstoten van CO2 moet hervormd, want blijkt niet bestendig tegen economische crises. Door de terugval in industriële productie is de prijs die moet worden betaald voor CO2-uitstoot laag, waa...
De intenties voor Kopenhagen de maat genomen image
De intenties voor Kopenhagen de maat genomen
De klimaattop in Kopenhagen kende hooggespannen verwachtingen. Er moest een nieuwe overeenkomst tussen landen komen om de CO2-emissies terug te dringen. Een akkoord waaraan veel landen deelnemen vermindert de weglekeffecten naar niet-deelnemende l...