Johannes Bollen

Gastauteur
PlanBureau voor de Leefomgeving
Onderwerp:
Portret van Johannes Bollen
© Centraal Planbureau

Johannes Bollen is econoom bij het PlanBureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarvoor was hij werkzaam aan het Milieu -en Natuurplanbureau. Zijn onderzoeksinteresses omvatten vooral het milieubeleid. Hij heeft in aanloop naar zijn promotie (2004) aan de Universiteit van Amsterdam jarenlang onderzoek gedaan naar de internationale aspecten van klimaatbeleid. Meer recentelijk heeft hij zich beziggehouden met kosten-baten analyses van het energiebeleid. Zijn onderzoek is vooral empirisch en toegepast. Aspecten die van belang zijn bij dit onderzoek betreffen handel, innovatie, economie, klimaatverandering, luchtvervuiling, en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Artikelen

De intenties voor Kopenhagen de maat genomen image
De intenties voor Kopenhagen de maat genomen
De klimaattop in Kopenhagen kende hooggespannen verwachtingen. Er moest een nieuwe overeenkomst tussen landen komen om de CO2-emissies terug te dringen. Een akkoord waaraan veel landen deelnemen vermindert de weglekeffecten naar niet-deelnemende l...