Herman Vollebergh

Gastauteur
Planbureau voor de Leefomgeving, Universiteit van Tilburg
Onderwerpen:
Portret van Herman Vollebergh
© Foto Erasmus Universiteit Rotterdam
Herman Vollebergh is sinds 2007 Senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Verder is hij verbonden aan Tilburg Sustainability Centre en CentER van de Universiteit van Tilburg en is hij sinds 1 januari 2013 CESifo Research Fellow. Zijn onderzoek richt zich op een breed palet aan milieu-economische en fiscaal-economische onderwerpen, waaronder de effectiviteit en efficiëntie van energiebelastingen, subsidies en verhandelbare emissierechten, kosten-baten analyse en effect van milieubeleid op technologische ontwikkeling. Sinds 2011 is hij lid van een expert groep die Janusz Potocnik (DG Commissaris Milieu) adviseert met betrekking tot zijn Resource Efficiency strategie. Hij is in 1999 gepromoveerd op een proefschrift over de grondslagen van de (milieu-) economische wetenschap.

Artikelen

Fabriekspijp
Economische crisis maakt vervuilen te goedkoop
De Europese handel tussen bedrijven in rechten voor het uitstoten van CO2 moet hervormd, want blijkt niet bestendig tegen economische crises. Door de terugval in industriële productie is de prijs die moet worden betaald voor CO2-uitstoot laag, waa...
Milieubeleid vergt sterke rol overheid - crisis of niet image
Milieubeleid vergt sterke rol overheid - crisis of niet
Het Nederlandse milieu staat er niet best voor en het beleid van het kabinet Rutte pakt deze uitdaging niet op, integendeel. Aldus de economen Van der Ploeg, Vollebergh en De Zeeuw. Een overheid moet haar verantwoording nemen om het milieu te besc...
De intenties voor Kopenhagen de maat genomen image
De intenties voor Kopenhagen de maat genomen
De klimaattop in Kopenhagen kende hooggespannen verwachtingen. Er moest een nieuwe overeenkomst tussen landen komen om de CO2-emissies terug te dringen. Een akkoord waaraan veel landen deelnemen vermindert de weglekeffecten naar niet-deelnemende l...