Evert Jan van Asselt

Gastauteur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Foto van Evert Jan van Asselt
© Foto van Evert Jan van Asselt

Evert Jan van Asselt (1969) studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en institutionele economie aan de Erasmus Universiteit en Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte hij korte tijd als algemeen verslaggever bij het Nederlands Dagblad en als onderzoeker bij de Stichting voor Economisch Onderzoek. Daarna werd hij beleidsmedewerker bij de CDA-fractie in Utrecht en gelijktijdig bouwsecretaris bij het Centraal Museum in Utrecht. Van 2000-2012 is hij werkzaam geweest bij het Wetenschappelijk Instituut van het CDA eerst als wetenschappelijk medewerker en van 2007-2012 als plaatsvervangend directeur. Sinds april 2012 is hij coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS, bij de directie Macro-economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt, afdeling Algemeen Economisch Beleid.

Artikelen

Kabinet zet vitaliteitsregeling in voor oneigenlijk doel image
Kabinet zet vitaliteitsregeling in voor oneigenlijk doel
De nadere uitwerking van het kabinetsplan om de levensloop- en spaarloonregeling te integreren tot een nieuwe ‘vitaliteitsregeling’ is teleurstellend, stellen Raymond Gradus en Evert Jan van Asselt. Het eigenlijke doel van deze regeling – zelfstan...
Houd het persoonsgebonden budget in de AWBZ image
Houd het persoonsgebonden budget in de AWBZ
Het kabinet wil af van het persoonsgebonden budget voor langdurige zorg (AWBZ) – behalve voor de kleine groep die niet thuis kan worden verzorgd. Patienten mogen niet langer zelf zorg inkopen, maar moeten gebruik maken van het reguliere zorgaanbod...