Frans Rutten

Gastauteur
Erasmus Universiteit Rotterdam
Onderwerp:
Frans Rutten image

(c) Frans Rutten

Prof. dr. Frans Rutten is als hoogleraar Gezondheidseconomie en Health Technology Assessment verbonden aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van het ErasmusMC / Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is tevens verbonden aan en oprichter van het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) van diezelfde universiteit. Zijn onderzoek houdt zich bezig met de uitvoering en methodologie van economische evaluaties, rechtvaardigheidsoverwegingen binnen de zorg en internationale vergelijkingen van zorgsystemen.

Persoonlijke website

Artikelen

Bezuinigingen op zorgkosten met behulp van minimale ziektelast onrealistisch en onwenselijk image
Bezuinigingen op zorgkosten met behulp van minimale ziektelast onrealistisch en onwenselijk
De economische omstandigheden nopen de nieuwe regering tot forse bezuinigingen. De geplande ombuigingen in de zorgsector vallen wellicht nog mee. Het is echter maar zeer de vraag of zelfs die relatief bescheiden ombuigingen gerealiseerd kunnen wor...
Kwaliteitsinstituut zorg is noodzakelijk onderdeel marktwerking image
Kwaliteitsinstituut zorg is noodzakelijk onderdeel marktwerking
Het vorige kabinet kondigde een kwaliteitsinstituut voor de zorg aan. Het borgen van kwaliteit in de zorg blijft ook bij meer marktwerking essentieel. De Rotterdamse hoogleraren Brouwer, Notten en Rutten bepleiten niet alleen de noodzaak van prakt...
Niet alleen medici moeten bepalen wat in het basispakket hoort image
Niet alleen medici moeten bepalen wat in het basispakket hoort
Minister Klink wil vrijer laten welke zorg er in het basispakket zit. In de praktijk bepalen medische richtlijnen dan de inhoud van het pakket. Dat leidt niet tot een basispakket met ‘effectieve, doelmatige en noodzakelijke zorg’, stellen zorgecon...
‘Cowboy in de zorg’ komt ook iets brengen: kapitaal en kennis image
‘Cowboy in de zorg’ komt ook iets brengen: kapitaal en kennis
Private investeerders in de zorg ‘cowboys’ noemen, zoals minister Klink en staatssecretaris Bussemaker doen, maakt van hen een makkelijk neer te halen karikatuur, stellen Werner Brouwer en Frans Rutten, beiden hoogleraar gezondheidseconomie. Inves...