Werner Brouwer

Gastauteur
Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG
Dossiers:
Foto van Werner Brouwer
© Foto van FBMG Lustrum

Werner Brouwer (1972) is hoogleraar gezondheidseconomie aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) en het Institute for Medical Technology Assessment (iMTA) van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Momenteel houdt hij zich vooral bezig met onderzoek naar de afbakening van het basispakket. Wat hoort erin thuis, wat niet? Vooral de methodologie en de criteria die bij dereglijke beslissingen een rol dienen te spelen staan centraal in zijn onderzoek. Levert de betreffende zorg voldoende gezondheidswinst en andere voordelen op om de kosten ervan te rechtvaardigen of kunnen de schaarse financiële middelen beter op een andere manier worden ingezet?

Persoonlijke website

Artikelen

intensive care
Met beoordeling basispakket zorgverzekering is niets mis
Het College voor Zorgverzekeringen gebruikt een praktisch werkbare en realistische methode voor het vergelijken van de kosten en baten van nieuwe behandelingen of geneesmiddelen. De kritiek dat de huidige methode de baten van zorg in de vorm van e...
Zelf sparen voor latere zorg image
Zelf sparen voor latere zorg
De kosten van de gezondheidszorg blijven sterk doorgroeien, onder andere door de vergrijzing. Een slinkende groep werkenden moet daardoor de zorgkosten dragen van een groeiende groep gepensioneerden. Dat kan anders, namelijk door de zorg minder vi...
Bezuinigingen op zorgkosten met behulp van minimale ziektelast onrealistisch en onwenselijk image
Bezuinigingen op zorgkosten met behulp van minimale ziektelast onrealistisch en onwenselijk
De economische omstandigheden nopen de nieuwe regering tot forse bezuinigingen. De geplande ombuigingen in de zorgsector vallen wellicht nog mee. Het is echter maar zeer de vraag of zelfs die relatief bescheiden ombuigingen gerealiseerd kunnen wor...
Kwaliteitsinstituut zorg is noodzakelijk onderdeel marktwerking image
Kwaliteitsinstituut zorg is noodzakelijk onderdeel marktwerking
Het vorige kabinet kondigde een kwaliteitsinstituut voor de zorg aan. Het borgen van kwaliteit in de zorg blijft ook bij meer marktwerking essentieel. De Rotterdamse hoogleraren Brouwer, Notten en Rutten bepleiten niet alleen de noodzaak van prakt...