Hans de Groot†

Gastauteur
Universiteit Twente
Portret van Hans de Groot
© Foto Universiteit Twente

Hans de Groot was hoogleraar Public Management aan de Faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente. Op 9 november 2015 is Hans de Groot overleden. Van 2009 tot zijn pensionering in 2013 was hij als hoogleraar Publiek Management aan de faculteit BMS verbonden was. Bij zijn aantreden aan de Universiteit van Twente kon Hans al bogen op een indrukwekkende staat van dienst, als directeur van het (voormalige) Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven in Den Haag, als directeur Onderzoek van de Algemene Rekenkamer en als Auditor bij de NAVO in Brussel.

Artikelen

plaatsnaambord
Paspoort duurder door gemeentelijke schaalvergroting
Een vergroting van gemeenten naar 100.000 inwoners, zoals het nieuwe kabinet wil, gaat niet alleen gepaard met forse overgangskosten op korte termijn maar ook met hogere kosten per inwoner op de langere termijn. Het is een fictie dat met deze maat...