Henk-Wim de Boer

Gastauteur
Centraal Planbureau, Den Haag
Onderwerp:
Dossiers:
Henk-Wim  de Boer image
(c) CPB
Henk-Wim de Boer is wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau. Hij werkte voorheen bij het ministerie van SZW en promoveerde in 2017 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn proefschrift ging over de effecten van fiscaal beleid op de arbeidsparticipatie.

Artikelen

Deeltijdpensioen is geen participatiebooster image
Deeltijdpensioen is geen participatiebooster
Het idee achter deeltijdpensioen is dat het werkenden - van hoog- tot laagopgeleiden - in staat stelt om langer door te werken. Onderzoek van De Boer c.s. laat echter zien dat bij een hogere pensioenleeftijd middelbaar en hoger opgeleiden deelt...