Daniel van Vuuren

Gastauteur

SEO Economisch Onderzoek en Tilburg University

Portret van Daniel van Vuuren

(c) Daniel van Vuuren

Daniël van Vuuren is als hoofd Werk en Zekerheid verbonden aan SEO en tevens hoogleraar Sociale Zekerheid en Economie aan Tilburg University. Hij was voorheen verbonden aan het Centraal Planbureau als hoofd Publieke Financiën (2017-2019), hoofd Arbeid, Onderwijs en Pensioenen (2014-2017) en hoofd Sociale Zekerheid (2008-2013). Zijn onderzoek richt zich onder andere op de arbeidsmarkt voor ouderen, arbeidsongeschiktheid en hervormingen in de sociale zekerheid. Van Vuuren studeerde Econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1993-1997) en promoveerde aan dezelfde universiteit (1998-2002).

Artikelen

Generatiepact gemeenten met name positief voor ouderen met midden- en hoge inkomens image
Generatiepact gemeenten met name positief voor ouderen met midden- en hoge inkomens
Het Generatiepact maakt het mogelijk dat ouderen minder uren werken tegen gunstige arbeidsvoorwaarden, waardoor zij het werk langer vol zouden houden. Tegelijk krijgen jongeren hierdoor een kans op de arbeidsmarkt. Albert Rutten, Marike Knoef en D...
Wet Arbeidsmarkt in Balans kan inkomensongelijkheid flink verkleinen image
Wet Arbeidsmarkt in Balans kan inkomensongelijkheid flink verkleinen
Over de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor de arbeidsmarkt is op dit moment nog weinig bekend. Een levensloopanalyse wijst uit dat de WAB in potentie positieve inkomenseffecten geeft voor de laagste inkomens. De inkomensongelijk...
Maatschappelijke kosten van zomertijd image
Maatschappelijke kosten van zomertijd
Afgelopen zondag was het weer zover: we zetten met zijn allen de klok een uur terug naar wintertijd. Waarom hebben we ook alweer winter- en zomertijd? Snijden de gebruikte argumenten nog hout? Een kosten-batenanalyse kan deze vraag beantwoorden.
Deeltijdpensioen is geen participatiebooster image
Deeltijdpensioen is geen participatiebooster
Het idee achter deeltijdpensioen is dat het werkenden - van hoog- tot laagopgeleiden - in staat stelt om langer door te werken. Onderzoek van De Boer c.s. laat echter zien dat bij een hogere pensioenleeftijd middelbaar en hoger opgeleiden deelt...