Henry van der Wiel

Gastauteur

Ministerie van Economische Zaken

Onderwerp:
Henry van der Wiel image

(c) HvdW

Henry van der Wiel is sinds begin 2013 economisch adviseur bij het Directoraat Generaal Bedrijfsleven & Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken. Onderwerpen waarop hij adviseert liggen op het terrein van monitoring van beleid, effectmeting en beleidsanalyse. Hiervoor was hij werkzaam bij het CPB waar hij zich onder meer bezig hield met innovatie en productiviteit. Hij ontving zijn doctorstitel in de economie van de Universiteit van Tilburg in 2010 (Competition and innovation : Together a tricky rollercoaster for productivity).

Artikelen

Nieuwe industriepolitiek draait vooral om nieuwe combinaties van kennis image
Nieuwe industriepolitiek draait vooral om nieuwe combinaties van kennis
Om als Nederlandse economie concurrerend te blijven is continue vernieuwing een vereiste. Baanbrekende en maatschappelijk relevante innovaties ontstaan vooral door de combinate van complementaire kennis en kunde uit verschillende sectoren en we...
Durf te meten: Hoe evalueren we het Nederlandse innovatiebeleid?  image
Durf te meten: Hoe evalueren we het Nederlandse innovatiebeleid?
Discussies over de werking van het innovatiebeleid zijn nogal eens gebaseerd op veronderstellingen en ontberen vaak een blik op de feiten. Theo Roelandt en Henry van der Wiel laten zien dat door een vernieuwde evaluatiepraktijk nu aanzienlijk m...