Huub Dijstelbloem

Gastauteur
Universiteit van Amsterdam, WRR
Onderwerp:
Portret van Huub Dijstelbloem
© Foto Universiteit van Amsterdam
Huub Dijstelbloem is verbonden aan de WRR en tevens aan de leerstoelgroep wetenschapsfilosofie van de Universiteit van Amsterdam.

Artikelen

Afbeelding van vliegende superman (stripfiguur) op houten bord
Overheid is geen superman die falen van de markt even oplost
De kritiek van een viertal Amsterdamse economen op het WRR-rapport over marktwerking verraadt een te simplistische kijk op de samenleving. Hun mantra dat de overheid er voor is om het falen van de markt op te lossen, maakt van het begrip ‘markt’ e...