Gerard de Vries

Gastauteur
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Portret van Gerard de Vries
© Foto WRR

Gerard de Vries is sinds 2006 Raadslid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daarnaast is hij sinds 1997 hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder was hij onder meer hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Maastricht (1987-97) en wetenschappelijke directeur van de Netherlands Graduate School in Science and Technology Studies (1988-97). De Vries' onderzoek richt zich op de maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie. Naast wetenschapsfilosofische artikelen en twee veelgebruikte leerboeken publiceerde hij o.m. (met K. Horstman) Genetics from Laboratory to Society. London: Palgrave 2008. Bij de WRR was hij betrokken bij de voorbereiding van het rapport Lerende Overheid (2006) en Onzekere Veiligheid - Verantwoordelijkheden rond Fysieke Veiligheid (2007). Hij is voorzitter van de WRR-projectgroep die een rapport voorbereidt over de verhouding van markt, staat en samenleving.

Artikelen

Afbeelding van vliegende superman (stripfiguur) op houten bord
Overheid is geen superman die falen van de markt even oplost
De kritiek van een viertal Amsterdamse economen op het WRR-rapport over marktwerking verraadt een te simplistische kijk op de samenleving. Hun mantra dat de overheid er voor is om het falen van de markt op te lossen, maakt van het begrip ‘markt’ e...
Debat over marktwerking en publiek belang lijdt aan rationalistische overmoed image
Debat over marktwerking en publiek belang lijdt aan rationalistische overmoed
De kredietcrisis heeft de relatie tussen marktwerking en publieke belangen opnieuw in het brandpunt van het publieke debat geplaatst. De WRR bepleitte in 2000 een benadering die start bij politiek en overheid om vervolgens de ruimte te bepalen voo...