Bart Stellinga

Gastauteur
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Portret van Bart Stellinga
© Foto WRR

Bart Stellinga is sinds 2009 werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als wetenschappelijk medewerker bij het project ‘Markt, staat en samenleving’. Tevens is hij voor één dag in de week verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek doet naar overheidsreacties op de financiële crisis. Hiervoor studeerde hij Politicologie (BSc) en Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied (MA) en volgde tevens diverse economievakken.

Artikelen

Afbeelding van vliegende superman (stripfiguur) op houten bord
Overheid is geen superman die falen van de markt even oplost
De kritiek van een viertal Amsterdamse economen op het WRR-rapport over marktwerking verraadt een te simplistische kijk op de samenleving. Hun mantra dat de overheid er voor is om het falen van de markt op te lossen, maakt van het begrip ‘markt’ e...
Debat over marktwerking en publiek belang lijdt aan rationalistische overmoed image
Debat over marktwerking en publiek belang lijdt aan rationalistische overmoed
De kredietcrisis heeft de relatie tussen marktwerking en publieke belangen opnieuw in het brandpunt van het publieke debat geplaatst. De WRR bepleitte in 2000 een benadering die start bij politiek en overheid om vervolgens de ruimte te bepalen voo...