Bart Stellinga

Gastauteur
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Bart Stellinga image

Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

Bart Stellinga is senior wetenschappelijk medewerker bij de WRR. Eerder werkte hij als onderzoeker en docent aan de Universiteit van Amsterdam en was hij betrokken bij het ‘Parlementair onderzoek naar privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten’ van de Eerste Kamer. Hij studeerde politicologie (MSc) en filosofie (MA) aan de Universiteit van Amsterdam. In 2018 is hij aan dezelfde universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar post-crisis hervormingen van Europese financiële regulering. Bij de WRR heeft hij bijgedragen aan verschillende onderzoeksprojecten, waaronder op het gebied van privatisering en marktwerking; voedselbeleid; financiële regulering; geldschepping; en bedrijvenbeleid.

Artikelen

Een goed vestigingsklimaat is niet automatisch een goed vernieuwingsklimaat image
Een goed vestigingsklimaat is niet automatisch een goed vernieuwingsklimaat
Hoe staat het met het Nederlandse vestigingsklimaat? Marthe Hesselmans, Bart Stellinga, Danique François, Ramy El-Dardiry en Arnoud Boot maken zich vooral zorgen over het vernieuwingsklimaat. Bedrijven die met nieuwe oplossingen komen voor maatsch...
Afbeelding van vliegende superman (stripfiguur) op houten bord
Overheid is geen superman die falen van de markt even oplost
De kritiek van een viertal Amsterdamse economen op het WRR-rapport over marktwerking verraadt een te simplistische kijk op de samenleving. Hun mantra dat de overheid er voor is om het falen van de markt op te lossen, maakt van het begrip ‘markt’ e...
Debat over marktwerking en publiek belang lijdt aan rationalistische overmoed image
Debat over marktwerking en publiek belang lijdt aan rationalistische overmoed
De kredietcrisis heeft de relatie tussen marktwerking en publieke belangen opnieuw in het brandpunt van het publieke debat geplaatst. De WRR bepleitte in 2000 een benadering die start bij politiek en overheid om vervolgens de ruimte te bepalen voo...