Irmgard Borghouts

Gastauteur
Universiteit van Tilburg, ReflecT
Onderwerp:
Foto van Irmgard Borghouts
© Foto van NRC Handelsblad

Irmgard Borghouts is als senioronderzoeker verbonden aan het multidisciplinaire onderzoeksinstituut ReflecT van de Universiteit van Tilburg. Zij verricht daar onderzoek naar buitenlandse systemen van werkzekerheid. Hierbij ligt de focus op ‘van werk naar werk’ transities. Na het afronden van de studie Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg is zij werkzaam geweest bij het Toeleidingsbureau van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht. In deze functie heeft zij onderzoek verricht naar bijstandsgerechtigden met een zeer grote afstand tot de arbeidmarkt. Zij heeft activeringsgesprekken bijgewoond en gevoerd. In de periode 1999-2005 was zij als onderzoeker verbonden aan het IVA Beleidsonderzoek en Advies binnen de sectie Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid. Daarna werkte ze als senior onderzoeker bij de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA). Zij is onder andere projectleider geweest van een internationaal vergelijkend onderzoek naar de arbeidstoeleiding en behoud van werk voor jonggehandicapten.

Persoonlijke website

Artikelen

Behoud aparte regeling voor jonge gehandicapten image
Behoud aparte regeling voor jonge gehandicapten
Op 1 april 2010 zijn de ‘brede heroverwegingen’ aan de Tweede Kamer aangeboden. De werkgroep “Op afstand van de arbeidsmarkt” presenteert een aantal mogelijkheden om structureel te bezuinigen. Eén van de voorstellen is de Wet Sociale Werkvoorzieni...
Donner verliest outsiders op de arbeidsmarkt uit het oog image
Donner verliest outsiders op de arbeidsmarkt uit het oog
Er is veel te doen over de oplopende jeugdwerkloosheid. Zeker voor jonggehandicapten wordt de situatie precair. Recent demonstreerden zij (Wajongers) al in Eindhoven uit angst dat ze moeilijk aan het werk komen. Deze vrees is terecht volgens Tilbu...