Marcel Klok

Gastauteur
ING Economisch Bureau, Amsterdam
Marcel Klok image
(c) ING
Marcel Klok is senior econoom bij het ING Economisch Bureau. Daar is hij sinds 2017 chef conjunctuur Nederland, verantwoordelijk voor de macro-economische ramingen en arbeidsmarktanalyses. Klok werkte van 2010 tot 2017 als (senior) economisch beleidsmedewerker voor het Ministerie van Economische Zaken, waar hij zich voornamelijk bezig hield met macro-economie, beleidsevaluaties, maatschappelijke kosten-batenanalyses en het brede welvaartsbegrip. Hij was in 2015 enkele maanden gedetacheerd als wetenschappelijk medewerker bij de sector Macro-economische Analyse van het Centraal Planbureau. Klok heeft algemene economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgende daarna de BoFEB bij de Rijksoverheid.

 

Artikelen

Zet in op een ‘Tripadvisor’ die volwassenen de weg wijst in het onderwijs image
Zet in op een ‘Tripadvisor’ die volwassenen de weg wijst in het onderwijs
Het onderwijs voor volwassenen wil maar niet echt aantrekken, zeker niet voor de mensen die dat het meeste nodig hebben. Terwijl menselijk kapitaal schaarser wordt en de arbeidsproductiviteit maar weinig stijgt, is het risico dat we per saldo t...

Marcel Klok op Twitter

RT @INGnl_Economie: De Nederlandse economie vertraagt iets in 2020. Zonder overheidsbeleid zou die terugval groter zijn geweest. Lees meer…
12 dec 2019
RT @INGnl_Economie: Huishoudens sparen, in de brede zin van het woord, een groter deel van hun inkomen. Toch stijgt de groei van de consump…
12 dec 2019
RT @INGnl_Economie: De onzekerheid over handelsbeleid was ook in het derde kwartaal erg groot. Lees wat dat betekent voor de export in de #…
12 dec 2019
RT @Mariekeconomie: ING Economisch Bureau Outlook 2020: overheid stut economische groei. Groei private sector in 2020 het laagst in 7 jaar.…
12 dec 2019
RT @INGnl_Economie: Terwijl de groei van de investeringen in 2020 terugvalt in vergelijking met 2019, neemt de verwachte consumptiegroei ju…
12 dec 2019