Mark Imandt

Gastauteur
SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam
Mark Imandt
(c) Mark Imandt
Mark Imandt is als senior onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek sinds september 2014 medeverantwoordelijk voor de onderwijsactiviteiten binnen het cluster  Arbeid en Onderwijs. Hij is gespecialiseerd in marktordening, stelselanalyses en (verklaring van) effecten van beleidsinterventies, waarbij hij gebruikmaakt van zijn achtergrond als econoom, beleidsmaker en veranderkundige. Voordat hij naar SEO kwam, werkte hij bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken.

Artikelen

Mark Imandt
Mark Imandt over de woningmarkt en gedrag
27 jun 2016
Het woningmarktbeleid kan scherper als we beter weten hoe mensen zich echt gedragen, nu blijven we beleid op beleid stapelen stelt Mark Imandt, senior onderzoeker SEO Economisch Onderzoek. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en ...
student
Onderwijsfinanciering via student: leren door experimenteren
De voor- en nadelen van onderwijsfinanciering via de student zijn het best concreet te maken aan de hand van goed doordachte experimenten. De commissie Rinnooy Kan ziet belangrijke voordelen van vraagfinanciering, maar de gevolgen voor de studiere...