Bert Tieben

Gastauteur
SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam
Portret van Bert Tieben
© Foto SEO
Bert Tieben is hoofd van het cluster Marktwerking en Duurzaamheid van SEO Economisch Onderzoek. Zijn onderzoek richt zich op mededingingsbeleid in brede zin en reguleringsvragen in verschillende sectoren zoals energie en onderwijs. Zijn belangstelling voor de geschiedenis van het economisch denken leidde in 2009 tot het proefschrift The Concept of Equilibrium in Different Economic Traditions: A Historical Investigation (VU/Tinbergen Instituut, 2009). Voor zijn komst naar SEO Economisch Onderzoek was Tieben werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en de Sociaal-Economische Raad. Hij is tevens redactielid van TPEdigitaal.

Artikelen

De nieuwe netwerkregulering: macht aan de klant image
De nieuwe netwerkregulering: macht aan de klant
Klantgroepen zoals consumentenorganisaties en niet de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) zelf moeten onderhandelen met netwerkbedrijven over de gewenste dienstverlening. De ACM is de stok achter de deur en kan de dialoog facilitere...
student
Onderwijsfinanciering via student: leren door experimenteren
De voor- en nadelen van onderwijsfinanciering via de student zijn het best concreet te maken aan de hand van goed doordachte experimenten. De commissie Rinnooy Kan ziet belangrijke voordelen van vraagfinanciering, maar de gevolgen voor de studiere...
windmolens
Niets doen maakt duurzame energie niet goedkoper
Het kabinet heeft groot gelijk om in te zetten op 16 procent duurzame energie in 2020. Dit stelt Bert Tieben op basis van een onderzoek naar de kosten en baten van dit beleid. Het argument van het bedrijfsleven dat duurzame energie nu nog te kostb...
Boekomslag “The Fable of The Bees”
Liever een beunhaas dan een angsthaas
Zonder beunhazen resulteert economische stagnatie, stelt Bert Tieben. Als economisch gedrag vooral geleid wordt door de angst voor een negatief moreel oordeel van anderen, dan is dat het einde van alle economische dynamiek. Het is nu populair om t...