Reyer Gerlagh

Economenpanel, Gastauteur

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Reyer Gerlagh image
© Foto Tilburg University / Gerdien Wolthaus Paauw

In 1999 ontving Reyer Gerlagh zijn doctoraat in de economie. Tussen september 2006 en 2009 bekleedde hij de leerstoel Milieu-economie aan de School of Social Sciences, Universiteit van Manchester. Reyer Gerlagh is nu hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, lid van Tilburg Sustainability Center (TSC) en associate editor van Energy Economics, en lid van de redactieraad van JEEM.

Artikelen

Reyer Gerlagh over het klimaattaboe image
Reyer Gerlagh over het klimaattaboe
Emissie-beprijzing is verboden als onderwerp van gesprek en zo blijft ons klimaatbeleid ineffectief stelt Reyer Gerlagh, hoogleraar economie Tilburg University / Coordinating Lead Author IPCC. Er wordt wel gesproken over wát we willen bereiken ma...
Reyer Gerlagh
Reyer Gerlagh over het IPCC-AR5 rapport
14 apr 2014
De stijging van de emissies is voornamelijk in de opkomende economieën én te wijten aan de stijging van de wereldbevolking stelt Reyer Gerlagh, hoogleraar economie Tilburg University en Coordinating Lead Author (CLA) Working Group 3 van het IPCC A...
Reyer Gerlagh over duurzame groei image
Reyer Gerlagh over duurzame groei
Willen we de kans op milieuproblemen in de toekomst vergroten of verkleinen? Dat is de kernvraag waarop beleid gemaakt moet worden in Nederland, de EU en op mondiaal niveau, stelt Reyer Gerlagh, Milieu-econoom van Tilburg University. De kosten voo...
Twee procent van ons inkomen of anders de zondvloed image
Twee procent van ons inkomen of anders de zondvloed
27 nov 2010
In Nederland zijn belastingen op milieugrondslag een integraal onderdeel geworden van de economie, met een opbrengst van ongeveer 5 miljard euro per jaar, goed voor ruim 1 procent van ons bruto inkomen. Zure regen, smog, een vervuilde Rijn bijvoor...