Rolph van der Hoeven

Gastauteur
International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus Universiteit (EUR), Den Haag
Portret van Rolph  van der Hoeven
Rolph van der Hoeven
Prof. Dr. Rolph E. van der Hoeven (1948) studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd op economische modelbouw in Kenya aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Hij was lange tijd (1974-2008) werkzaam bij de Verenigde Naties ( ILO en UNICEF) in Afrika, New York en Geneve. Van 2001 tot 2004 was hij manager van het secretariaat van de World Commission on the Social Dimensions of Globalization, voorgezeten door de presidenten van Finland en Tanzania. Sinds 2008 is hij hoogleraar Werkgelegenheid en Ontwikkelingseconomie op het ISS/EUR in Den Haag. In 2009 werd hij benoemd tot lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV), Commisie Ontwikkelingssamenwerking, waar hij onder meer voorzitter was van de werkgroepen die de rapporten over een Ontwikkelingsagenda na 2015 en over Ongelijke Werelden hebben voorbereid. Hij neemt deel aan het onderzoeksprogramma Emerging Markets and Development op het ISS in den Haag en werkt nauw samen met Onderzoeks afdelingen bij de Verenigde Naties, o.a het World Institute of Develoment Economics Research van United Nations, University in Helsinki. Rolph van der Hoeven heeft veel internationale wetenschappelijke publicaties gepubliceerd.

Artikelen

De opmerkelijke terugkeer van een eerlijker inkomensverdeling in het beleid image
De opmerkelijke terugkeer van een eerlijker inkomensverdeling in het beleid
In het internationale beleid spelen de Sustainable Development Goals een grote rol en een van de belangrijkste onderdelen daarvan is om de inkomenspositie van de armsten in de wereld te verbeteren ten opzichte van de rijksten der aarde. Rolph v...
Harvesting in Africa
Pleidooi voor één minister van handel en ontwikkelingssamenwerking
In de huidige periode van globalisering en opkomst van middeninkomenslanden gaan handel en ontwikkelingssamenwerking goed samen. Daarom vinden de economen Frank den Butter en Rolph van der Hoeven het zinvol wanneer er in het nieuwe kabinet één min...