Sijbren Kuiper

Gastauteur
AIAS, Universiteit van Amsterdam
Onderwerp:
Dossiers:
Sijbren Kuiper image
Sijbren Kuiper
Sijbren Kuiper is postdoc onderzoeker bij het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich bezig met diverse onderzoeksprojecten over juridische aspecten van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Een daarvan is een breed onderzoek naar de introductie van (ruimere) keuzemogelijkheden in het Nederlands pensioenstelsel.

Artikelen

Keuzevrijheid pensioenen is risicovol image
Keuzevrijheid pensioenen is risicovol
Van meerdere kanten wordt er nagedacht over of gepleit voor meer keuzevrijheid in het pensioendomein. Daarbij is niet altijd helder welke vorm van keuzevrijheid voorgestaan wordt. Het is daardoor ook niet altijd duidelijk welke kenmerken van het ...
Bord met aanbieding in supermarkt
Voorkom kapen pensioengeld voor ‘de goede zaak’
Recente pleidooien voor maatschappelijk beleggen door pensioenfondsen zijn sympathiek, maar maken niet duidelijk hoe dat in de praktijk moet. Voordat bestuurders op de loop gaan met hun eigen ideeën over wat maatschappelijk beleggen is, moeten zij...