Paul de Beer

Economenpanel, Redactie
Universiteit van Amsterdam
Paul de Beer image
Paul de Beer

Paul de Beer (1957) is Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan De Burcht (Centrum voor Arbeidsverhoudingen) en het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS). Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in 2001 aan de UvA op het proefschrift Over werken in de postindustriële samenleving. Eerder was hij onder meer werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zijn meest recente boek (tezamen met Ferry Koster) is Voor elkaar of uit elkaar? Individualisering, globalisering en solidariteit (Aksant, 2007).

Artikelen

kantoor
Flexibele arbeid maakt meer kapot dan je lief is
Meer vaste contracten betekent meer innovatie, stellen Alfred Kleinknecht en Paul de Beer. Na een proefperiode is het in het bedrijfsbelang goed functionerende mensen een vast contract te geven. Dat verhoogt loyaliteit en het ontwikkelen en delen ...
Doorgeschoten flexibilisering schaadt bedrijfsleven image
Doorgeschoten flexibilisering schaadt bedrijfsleven
De Wet Werk en Zekerheid brengt vooralsnog niet de banengroei en uitzicht op vaste dienstverbanden waar werknemers op hopen. Dat ligt volgens de auteurs van deze discussiebijdrage onder leiding van Paul de Beer, niet aan de wet maar eerder aan we...
Wie neemt het nog op voor ons pensioenstelsel? image
Wie neemt het nog op voor ons pensioenstelsel?
30 jan 2015
De richting waarin de hervorming van het pensioenstelsel beweegt lijkt duidelijk: weg van het collectief en richting individuele potjes. Paul de Beer neemt drie adviezen van toonaangevende instanties – AFM, DNB en SER - onder de loep en ontdekt e...
Keuzevrijheid pensioenen is risicovol image
Keuzevrijheid pensioenen is risicovol
Van meerdere kanten wordt er nagedacht over of gepleit voor meer keuzevrijheid in het pensioendomein. Daarbij is niet altijd helder welke vorm van keuzevrijheid voorgestaan wordt. Het is daardoor ook niet altijd duidelijk welke kenmerken van het ...