Wiemer Salverda

Gastauteur
Universiteit van Amsterdam
Portret van Wiemer Salverda
© Wiemer Salverda

Wiemer Salverda is afgestudeerd als algemeen econoom (VU Amsterdam, 1974), gepromoveerd op jeugdwerkloosheid (Rijksuniversiteit Groningen, 1992) (Youth Unemployment. Dynamics of the Dutch Labour Market 1955-1988, Wolters-Noordhoff, Groningen), en in de praktijk gespecialiseerd als onderzoeker van arbeid in een brede economische context en met een macro-economisch accent.
Na 25 jaar werk aan de Economische Faculteit in Groningen stapte hij in 2000 over naar AIAS, vooral ter stimulering van het (internationale) onderzoek naar arbeid. Tot 2009 was hij Managing director van AIAS, daarna tot zijn 65e in 2012 Algemeen directeur. Hij bleef en blijft aan AIAS verbonden, met name voor verder onderzoek van ongelijkheid.
Hij coördineerde van 1996 tot 2008 het Europese Low-wage Employment Research network LoWER en de daarmee verbonden onderzoeken zoals DEMPATEM. Deze richtten zich op respectievelijk de productvraag naar laagbetaalde diensten, de bijbehorende organisatie van de productie, het aanbod en de scholing van het betrokken arbeidsaanbod, en de relatie van betaalde arbeid met andere activiteiten zoals huishouden en onderwijs. Het netwerk organiseerde workshops en conferenties, en publiceerde een reeks van boeken en rapporten, culminerend in The Oxford Handbook of Economic Inequality.
Vanaf begin 2010 coordineerde hij het omvangrijke internationale (30 landen, 200 onderzoekers) onderzoeksproject Growing Inequalities’ Impacts GINI (zie gini-research.org). Dit publiceerde begin 2014 zijn resultaten in twee delen bij Oxford University Press: Changing Inequalities in Rich Countries: Analytical and Comparative Perspectives en Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries: Thirty Countries’ Experiences.
Behalve ongelijkheden van arbeidsmarkt, inkomen en vermogen, heeft vooral de ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsmarkt en economie zijn warme (kritische) belangstelling, inclusief de beloningsverhoudingen tussen publiek en privaat, tezamen met de positie van jongeren en ouderen, vergrijzing en pensioenen, en de verhouding tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Onlangs evalueerde hij, samen met Daniele Checchi (Milaan), de literatuur betreffende instituties en loonongelijkheid sinds 1980 voor een nieuw deel van het Handbook of Income Distribution (eds Atkinson en Bourguignon, Elsevier/North Holland).
Hij is tevens als emeritus hoogleraar Arbeidsmarkt en Ongelijkheid verbonden aan het Amsterdam Centre for Inequality Studies (zie amcis.eu), op een bijzondere leerstoel ingesteld door de Stichting Politieke Ekonomie.

Artikelen

Absolute armoedestatistiek is ver over haar houdbaarheidsdatum heen image
Absolute armoedestatistiek is ver over haar houdbaarheidsdatum heen
De stelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de armoede in 25 jaar tijd is gehalveerd, is gebaseerd op de door het CBS zelf ontworpen armoedestatistiek. Die geeft een eenzijdig (absoluut) beeld van armoede. De operationalisatie ervan...
Beroepspensioenstelsel vergroot arbeidsmarktongelijkheid uit image
Beroepspensioenstelsel vergroot arbeidsmarktongelijkheid uit
De opvatting dat pensioen een grote gelijkmaker is van zowel de inkomensverdeling als de vermogensverdeling lijkt breed te worden gedeeld. Voor de AOW is dat terecht – het is immers een vast bedrag voor iedereen. Over het aanvullende pensioen, de ...
Nederland heeft zelf veel baat bij Europese solidariteit image
Nederland heeft zelf veel baat bij Europese solidariteit
De Nederlandse regering heeft een ernstige misstap begaan in het Europese overleg over financiële steun aan de landen die het meest getroffen zijn door het coronavirus, aldus econoom Wiemer Salverda. Mocht dat gebeurd zijn in de gedachte dat Neder...
Tweeverdieners
Tweeverdieners dreigen elitaire groep van hogeropgeleiden te worden
De afgelopen decennia is het tweeverdienersmodel, populair aangeduid als het 1,5-verdienersmodel, sterk opgekomen in Nederland. Wiemer Salverda en Stefan Thewissen laten zien dat sinds de financiële crisis deze groei van het aantal tweeverdiene...