Stijn Reinhard

Gastauteur
Wageningen Economic Research
Onderwerp:
stijn
(c) SR
Stijn Reinhard is senior water econoom bij Wageningen Economic Research. Hij is editor van het Resources for the Future boek “Water Policy in the Netherlands”. Stijn heeft projecten geleid waarin de impact van beleid is bepaald op provinciaal, nationaal of EU niveau; o.a. voor het Nationaal Deltaprogramma, de Kaderrichtlijn Water, het EU Plattelandsontwikkelingsprogramma, de Kaderrichtlijn Marien en Natura 2000. Stijn was thematrekker van het beleidsondersteunend onderzoek van EZ voor Natuurinclusieve Economie en Natuurcombinaties. Hij promoveerde aan Wageningen University op een proefschrift over de economische en milieu efficiency van melkveehouderijbedrijven.

Artikelen

fabriek
Effectiviteitsvraag nog onderbelicht bij natuurvriendelijk ondernemen
Bedrijven meten zelden welke impact hun activiteiten hebben op de natuur, zelfs als zij heel milieubewust bezig zijn. Dit blijkt uit een inventarisatie van 90 initiatieven gericht op ‘natuurinclusief ondernemen’ door de Wageningse onderzoekers Sti...