Theo van de Klundert

Gastauteur
Tilburg University
Theo van de Klundert image
© Van de Klundert

Theo van de Klundert is emeritus hoogleraar algemene leer en geschiedenis van de economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij was gasthoogleraar aan de Radboud Universiteit (1972/1973), de Universiteit van Suriname (1978) en de University of California at Santa Cruz (1992). Tevens was hij gedurende lange tijd adviseur van het Centraal Planbureau (CPB).

Hij heeft vele publicaties (boeken en artikelen) op zijn naam staan over diverse onderwerpen. De theorie van de economische groei neemt daarbij een belangrijke plaats in. Na zijn emeritaat publiceerde hij boeken op het terrein van de politieke economie: Capitalism and Democracy . A Fragile Alliance (2013) en Kapitalisme. Over de Dominantie van Kapitaal en de Lange Uitzondering (2019). Daarnaast is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2006 werd hem voor zijn oeuvre de Pierson Penning toegekend.

Artikelen

De invloed van bevolkingsgroei op klimaat en welvaart image
De invloed van bevolkingsgroei op klimaat en welvaart
Een lagere bevolkingsgroei leidt tot een lagere emissie van broeikasgassen. Tevens neemt in deze situatie de productie per hoofd toe, wat resulteert in een hogere emissie. De vraag rijst of een win-win situatie resulteert, waarbij daling van de be...
Longread: De toenemende macht van een kleine groep grote bedrijven image
Longread: De toenemende macht van een kleine groep grote bedrijven
In de gangbare theorie wordt ervan uitgegaan dat een laksere handhaving van de mededingingswetgeving de oorzaak is van de toegenomen concentratie in het bedrijfsleven, de daling van het arbeidsinkomensaandeel en de stagnerende productiviteitsgroei...
Bezuinigen? Het hoeft allemaal niet ineens image
Bezuinigen? Het hoeft allemaal niet ineens
Het Centraal Planbureau dramatiseert het overheidstekort door het te relateren aan de vergrijzing en de nadruk te leggen op de last die het vormt voor toekomstige generaties, stellen Sylvester Eijffinger en Theo van de Klundert. Toekomstige genera...
Crisis luidt in de VS meer democratische periode in image
Crisis luidt in de VS meer democratische periode in
De huidige crisis zal het democratisch gehalte van de samenleving vergroten en de macht van de kapitalistische elite verkleinen, stelt de Tilburgse econoom Theo van de Klundert. De verkiezing van Obama kan in de VS de overgang markeren naar een pe...