Thorsten Beck

Gastauteur

Cass Business School, London

Onderwerp:
Portret van Thorsten Beck
© Foto Tilburg University

Thorsten Beck is hoogleraar Banking and Finance aan de Cass Business School in London. Van 2008 tot 2013 was hij verbonden aan de economische faculteit van de Universiteit van Tilburg. Hiervoor was hij als senior economist verbonden aan de onderzoeksafdeling van de World Bank. Zijn onderzoek concentreert zich op twee vragen: wat is de relatie tussen bank- en geldwezen en economische ontwikkeling? En welke beleidsmaatregelen zijn nodig om een solide en effectief financieel systeem te bouwen? Recentelijk is hij zich ook meer gaan concentreren op het vergroten toegang tot financiële diensten (waaronder diensten voor MKB financiering). Zijn landenervaring, in onderzoek maar ook in praktisch beleid, strekt zich uit tot landen als Bangladesh, Bolivië, Brazilië, China, Mexico, Rusland en een aantal landen in zuidelijk Afrika. Hij heeft zijn proefschrift geschreven aan de University of Virginia (1999) en daarvoor studeerde hij aan de Universiteit van Tübingen in Duitsland.

Artikelen

Wat verklaart het succes en falen van prille aandelenbeurzen? image
Wat verklaart het succes en falen van prille aandelenbeurzen?
Een goed ontwikkelde aandelenbeurs wordt vaak genoemd als een belangrijke factor voor economische ontwikkeling. Net opgerichte beurzen vertonen grillig gedrag en om daar beter grip op te krijgen is kennis nodig over de redenen waarom zij fale...
De zoektocht naar een evenwichtige bankbelasting image
De zoektocht naar een evenwichtige bankbelasting
Het politieke debat over de hervorming van regelgeving en toezicht in de financiële sector heeft aan beide zijden van de Atlantische Oceaan een nieuw brandpunt gevonden: belastingen! De klus die regelgevers en toezichthouders niet wisten te klaren...
Financiële sector in andere dan ondersteunende rol te risicovol image
Financiële sector in andere dan ondersteunende rol te risicovol
Net als veel andere landen heeft Nederland de groei van financiële dienstverlening als zelfstandige sector aangejaagd. Tegenover de creatie van hooggekwalificeerde banen staan enorme risico’s. Gegeven de moeilijkheid deze risico’s af te dekken, zi...
Krachtige regelgeving is kern van hervorming financieel systeem image
Krachtige regelgeving is kern van hervorming financieel systeem
De kredietcrisis roept bij sommigen de reactie op om terug te keren naar de jaren zeventig toen bankieren nog saai was. Dit zou een contraproductieve reactie zijn volgens de Tilburgse econoom Beck. Volgens hem dooft dat de innovatie en miskent het...