Arnoud Boot

Redactie

Universiteit van Amsterdam

Arnoud Boot image
© Foto Christiaan Krouwels

Arnoud Boot is hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten en co-director van het Amsterdam Center for Law & Economics aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens voorzitter van de Bankraad (DNB) en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Van 2004-2014 was hij Kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER) en van 2006-2014 voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Daarvoor was hij verbonden aan de J.L. Kellogg Graduate School of Management van Northwestern University in Chicago. Arnoud Boot is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW).

Naast zijn wetenschappelijk werk is professor Boot actief als spreker, adviseur en veelvuldig actief in het publieke debat. Hij is daarnaast commissaris (non-executive director) van onder meer Reinsurance Group of America (RGA). Hij heeft de afgelopen jaren geadviseerd over corporate governance- en eigendomsvraagstukken, wet- en regelgeving voor de financiële sector, pensioenvraagstukken, de publiek/private afbakening, mededingingsvraagstukken, de financiële structuur van ondernemingen, en over strategische vraagstukken betreffende de positionering van financiële instellingen. Voor deze vraagstukken heeft hij ook het Amsterdam Center for Corporate Finance opgericht, een “think tank” met als doel de bevordering van de interactie tussen theorie en praktijk. Gedurende 2000-2001 was hij partner bij McKinsey & Co. Professor Boot is non-executive director bij verschillende ondernemingen en instellingen.

Professor Boot was in 2008 president van de European Finance Association en in 2013-2014 van de Financial Intermediation Research Society (FIRS). Hij heeft verschillende verbintenissen met buitenlandse universiteiten. Zo was hij ‘Bertil Danielsson Visiting Professor’ aan de Stockholm School of Economics in Zweden, en Olin Fellow aan Cornell University in de Verenigde Staten. Momenteel is hij Research Fellow van het Centre for Economic Policy Research (CEPR) in Londen en van het Davidson Institute van de University of Michigan. Hij doceert in verscheidene MBA- en Executive Education-programma’s, en publiceert in prominente academische tijdschriften zoals the Journal of Finance, American Economic Review, Economic Journal, Review of Financial Studies, Journal of Financial Intermediation en het International Economic Review.

Artikelen

De ontsporingen van het zonnebloemkapitalisme: de overheid past andere rol image
De ontsporingen van het zonnebloemkapitalisme: de overheid past andere rol
Zelfs ver vóór covid-19 is er een automatische overheids- (en centrale bank) steun geslopen in het economisch proces. Een soort zonnebloemkapitalisme waarbij bedrijven zich als een zonnebloem richten op de overheid en monetaire autoriteiten. De bo...
Arnoud Boot
Arnoud Boot over de financiële sector en beleid
Het sociaal-economische beleid bepaald welke rol de financiële sector kan en mag vervullen stelt Arnoud Boot, Raadslid WRR en hoogleraar economie UvA. In Samenleving en financiële sector in evenwicht pleit de WRR voor aanpassingen in het sociaal...
Met dit geldsysteem moet men bedacht zijn op een volgende crisis image
Met dit geldsysteem moet men bedacht zijn op een volgende crisis
Het monetaire systeem roept vragen en zorgen op bij burgers en politiek. Het Sustainable Finance Lab heeft zich gebogen over de vraag hoe het geldsysteem weer de maatschappij kan dienen in plaats van andersom. In hun overweging hebben zij nadrukk...
Bankentoezicht moet zijn beperkingen kennen image
Bankentoezicht moet zijn beperkingen kennen
De stress-testen zijn onlangs gehouden maar de wijze waarop de toezichthouders omgaan met deze informatie laat zien dat er nog veel valt te verbeteren in het Europese bankentoezicht. Weten dat je veel dingen niet weet of nooit tijdig zult weten, e...