Lex Borghans

Economenpanel, Gastauteur
Universiteit Maastricht
Foto van Lex Borghans
©: Foto van Maastricht University

Lex Borghans is hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Hij is tevens verbonden aan het NSI en ROA en resarch fellow bij IZA (Bonn), METEOR (Maastricht) en SKOPE (University of Oxford). Zijn onderzoeksinteresses zijn onderwijseconomie, de kennisontwikkeling van mensen in het onderwijs en op het werk en het meten van kennis en vaardigheden voor economische analyses. Hij is in 1992 gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht.

Persoonlijke webpagina

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Lex Borghans

Economische politiek in crisistijd
19 nov 2012

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate Bij voorzieningen waarbij mensen keuzevrijheid hebben (en dus niet bij de zorgpremie), kan het leiden tot efficiëntere herverdeling, maar ook tot welvaartverlies doordat keuzes worden beïnvloedt. Er moet dus een afweging worden gemaakt. Zeer mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Eens noch oneens In redelijke mate