Me Judice Economenpanel: Economische politiek in crisistijd

19 nov 2012

Het publieke debat in Nederland over bezuinigingen en tekortreductie middenin de crisis werd de afgelopen tijd gedomineerd door de ophef over de inkomensgerelateerde zorgpremies en de wenselijkheid van inkomenspolitiek.
Noot: zie ook het begeleidende artikel: “Me Judice Economenpanel: waarover bestaat consensus onder economen?”.

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent Esther-Mirjam Sent image Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Zeer mee eens In hoge mate Herverdeling via andere routes leidt tot onbekende, ongewenste en onbeheersbare cumulatieve effecten, die het de facto onmogelijk maken weloverwogen beleid te voeren. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Zeer mee eens In hoge mate Voor zover het systeem van Toeslagen ook tot het belastingstelsel wordt gerekend. Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman Foto van Peter Kooreman Tilburg University Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee eens In hoge mate Dit geldt eveneens voor een inkomensafhankelijk eigen risico! Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Zeer mee eens In redelijke mate Herverdelingsbeleid via publieke voorzieningen heeft ongewenste bijeffecten, terwijl stapeling van nivelleringsmaatregelen leidt tot ongewenste gedragseffecten, waaronder de zgn 'armoedeval'. Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Zeer mee eens In redelijke mate Eenvoud moet voorop staan. Het stelsel is dermate ingewikkeld gemaakt dat onvoorzienbare stapeleffecten onvermijdelijk zijn. Ook treden voortdurend allerlei onbedoelde gedragseffecten op. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eens In redelijke mate om het overzicht te behouden, om geen ongewenste interacties tussen regelingen te krijgen en om averechtse effecten van het inkomensafhankelijk maken van regelingen te voorkomen (zo werd het zv-stelsel om zeep gehopen bij nivellering via de zorgpremie). Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In redelijke mate elke redelijke econoom zal dit ondersteunen. Daar hoeven dus door mij geen woorden aan te worden vuil gemaakt. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Zeer mee eens In redelijke mate Het is niet wenselijk om met 1 instrument 2 doeleinden te bereiken. De publiek gefinancierde voorzieningen hebben allemaal een ander doel dan het streven naar een rechtvaardige inkomensverdeling. Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Zeer mee eens In redelijke mate Los van politieke keuzes over wenselijkheid herverdeling, werkt dit minder verstorend Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eens In redelijke mate Als het doel herverdeling is, dan ben ik het met de stelling eens. Als het gaat om de beantwoording van de vraag of de kosten ook naar consumptie gedragen kunnen worden dient men een verdelingsneutraal antwoord te formuleren. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Zeer mee eens In redelijke mate Herverdelen via publieke voorzieningen verstoort de vraag. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Zeer mee eens In redelijke mate Als het uitgangspunt herverdeling is dan is de minst verstorende wijze dit via de inkomstenbelasting te laten lopen. Zou men dit bijv. via de zorgpremie willen bereiken wordt een grote en onnodige marktverstoring geintroduceerd Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Zeer mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Ben Vollaard Portret van Ben Vollaard

Tilburg University en TSC

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Herverdeling van inkomen is een vorm van intragenerationele solidariteit en daarmee een kwestie van politieke voorkeuren. Deze politieke voorkeuren, ook al is het een compromis tussen uiteenlopende partijen, dienen zo helder mogelijk te worden vormgegeven Biografie & eerdere uitslagen
Harrie Verbon Harrie Verbon image Tilburg University Mee eens In redelijke mate Door inkomensafhankelijke premies wordt te zeer het herverdelende karakter (ipv het genezende karakter) benadrukt wat de steun voor het stelsel op het spel kan zetten (wat bleek). Overigens is er natuurlijk al wel een inkomensafhankelijk deel Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Mee eens In redelijke mate Nadeel is de armoedeval die kan ontstaan door inkomensgerelateerde heffingen en subsidies, en het maakt via dit kanaal arb markt participatie vrouwen minder aantrekkelijk. Verplicht verzekerd voor zorg wel noodzakelijk in dat geval. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate Een herverdeling via het belastingstelsel is transparant. Een andere wijze van herverdeling leidt soms tot marginale tarieven van meer dan 100 procent wat niet erg prikkelend werkt op bijvoorbeeld arbeidsmarktgedrag. Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Mee eens In redelijke mate Probleem is wel dat er ruimte moet zijn voor "bemoei goederen" (meer dan vaak wordt aangenomen) Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In redelijke mate Herverdeling verstoort de arbeidsmarkt. Je wilt geen additionele verstoringen in andere markten. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Op zichzelf kunnen met inkomensafhankelijke voorzieningen dezelfde inkomenseffecten worden gerealiseerd als met belastingen, maar door mogelijke cumulatie van effecten is de kans op extreme uitkomsten groter, die bovendien minder transparant zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Mee eens In redelijke mate Herverdeling via voorzieningen leidt tot extra verstoringen, bijvoorbeeld extra zorgvraag omdat de marginale kosten aan de onderkant laag/nul zijn en aan de bovenkant wellicht uit frustatie over de herverdeling. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Eens noch oneens In geringe mate Zolang er geen directe link is tussen arbeidsaanbod en de voorziening lijkt herverdeling via belastingen de voorkeur te hebben. Als deze link er wel is zoals bijvoorbeeld bij kinderopvang is er wel iets te zeggen voor koppeling van subsidie aan inkomen. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Oneens In hoge mate Herverdeling via belastingen heeft beperkingen (ontwijk- en ontduikreacties, deadweight losses). Daarom kan verdelingsbeleid zich ook richten op elementaire behoeften. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Luiten van Zanden Jan Luiten van Zanden image Universiteit Utrecht Oneens In redelijke mate veel publieke voorzieningen - zoals de sociale woningbouw - hebben bij uitstek het doel om zwakkere marktpartijen te beschermen; dat is niets nieuws en werkt al tijden bevredigend Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Oneens In redelijke mate Er kunnen mijns inziens goede redenen zijn om bepaalde voorzieningen via geoormerkte inkomensafhankelijke premies / belastingen te financieren. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Oneens In redelijke mate Het lijkt aantrekkelijk om alle redenen voor herverdeling tegelijk in behandeling te nemen via het belastingstelsel maar het is twijfelachtig of dit in de praktijk zal leiden tot een werkbaar belastingstelsel. Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Zeer mee oneens In hoge mate De stelling impliceert dat huurtoeslag , zorgtoeslag e.d. dienen te worden afgeschaft; toeslagen zijn onmisbaar om toegang tot wonen en zorg te garanderen.Zorg wordt al (bijna) volledig inkomensafhankelijk gefinancierd; kan niet anders. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Borghans Foto van Lex Borghans Universiteit Maastricht Zeer mee oneens In hoge mate Bij voorzieningen waarbij mensen keuzevrijheid hebben (en dus niet bij de zorgpremie), kan het leiden tot efficiëntere herverdeling, maar ook tot welvaartverlies doordat keuzes worden beïnvloedt. Er moet dus een afweging worden gemaakt. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In redelijke mate nivelleren is oplossing voor niet bestaand probleem; gelijkheid in NL groot; dus niet nivelleren, net via de zorgpremie, niet via het belastingstelsel Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Zeer mee eens In hoge mate keynesiaanse analyse actueler dan ooit sinds de jaren dertig Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Zeer mee eens In hoge mate vooral ook omdat (a) er weinig investeringen worden gedaan - herverdeling domineert (ongewild?) de discussie; (b) er geen visie is die draagvlak creëert om ondanks de bezuinigingen optimistisch te blijven Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee eens In hoge mate Het kabinet Rutte-II heeft niet gekozen voor die srtucturele hervormingen die de economische groei en werkgelegenheid stimuleren. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In redelijke mate tekortreductie door overheid in private ontschuldingscrisis (deleveraging) is pervers en bemoeilijkt de ontschulding door huishoudens en banken - les van de jaren dertig Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In hoge mate Rutte II zou meer aandacht moeten besteden aan korte termijn groeimogelijkheden (ook: lastenverlichting), omdat zonder groei het ook moelijker is het EMU saldo en de staatschuld te verkleinen. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent Esther-Mirjam Sent image Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In hoge mate Afgezien van het feit dat de herverdeling die dit kabinet voorstaat geen bijdrage levert aan het oplossen van structurele problemen, zullen de bezuinigingen een negatief effect hebben. Helaas worden bezuinigingen afgedwongen door de financiele markten. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Mee eens In redelijke mate Op Europees niveau zou het goed zijn als landen als Nederland en Duitsland de bestedingen op peil houden. Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Om de stelling te onderschrijven dat anti-cyclisch beleid de recessie zal verergeren, is het niet nodig om een overtuigd Keynesiaan te zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Het is zeilen tussen Scylla en Charybdis. Een meer geleidelijke afbouw van het begrotingstekort lijkt mij verstandig. zie ook wat bert de Vries hier onlangs over schreef in de NRC. We moeten echter wel naar beneden. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In redelijke mate Naar mijn mening zijn hervormingen op dit moment belangrijker dan grote bezuinigingen. Op dit moment besteedt Nederland eigenlijk al weinig, wat te zien is aan het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans. Biografie & eerdere uitslagen
Harrie Verbon Harrie Verbon image Tilburg University Mee eens In redelijke mate Zeker is dit effect niet, maar de negatieve inverdieneffecten kunnen groter zijn dan het CPB aanneemt (CPB denkt 1% BBP). Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Mee eens In redelijke mate De aangekondigde lastenverzwaring en de dreigende inkomenseffecten in geval van werkloosheid zullen consumentenvertrouwen en bestedingen nog verder reduceren dan reeds voorzien door CPB. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Eens noch oneens In hoge mate Stelling is niet goed. De stelling "Bezuinigingen en lastenverzwaringen leiden tot TIJDELIJKE vermindering groei, waardoor gewenste reductie tekort niet wordt gehaald." ben ik mee eens. Geen goed empirisch bewijs dat LT-groei structureel lager wordt. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Eens noch oneens In hoge mate Vanuit stimuleringsoogpunt zou een groter tekort acceptabel zijn; de financiele markten dwingen hier beperkingen op; de schuld begint de "gevaarlijke" grens van 90 procent te naderen. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Eens noch oneens In hoge mate Enige stagnatie is waarschijnlijk, ook als Nederland het enige land is dat bezuinigt. Als de bezuinigingsmaatregelen in een flink aantal landen worden genomen, dan is langdurige stagnatie in de huidige situatie ook denkbaar. Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Eens noch oneens In redelijke mate De groei in Nederland zal grotendeels worden bepaald door de ontwikkelingen in de internationale omgeving. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Luiten van Zanden Jan Luiten van Zanden image Universiteit Utrecht Eens noch oneens In redelijke mate een aantal maatregelen (zoals de aanpak van nieuwe gevallen bij de hypotheekrenteaftrek) hebben inderdaad ongunstige neveneffecten en lijken niet goed doordacht;het economisch herstel zal echter vooral van internationale ontwikkelingen afhangen Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Eens noch oneens In redelijke mate Nederlandse groei hangt vooral af van groei wereldhandel af en met name van groei Duitsland. wel is het zo dat timing van lastenverzwaring en reductie van overheidsuitgaven in combinatie met hervormingen op korte termijn de economie nu niet helpt. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Eens noch oneens In redelijke mate Probleem groei in NL ligt vooral bij kredietverlening, op de woningmarkt en bij pensioenen Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Eens noch oneens In redelijke mate Onderzoek laat zien dat tekortreductie via uitgaven minder schadelijk is dan via belastingen. Nederland is een open economie, dus de vraageffecten lekken deels weg. De huidige malaise betreft meer de onzekerheid dan Keynesiaanse uitvaleffecten. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Eens noch oneens In geringe mate Nederland is een open economie, dus de invloed van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen is beperkt gegeven de invloed van het buitenland. Daarnaast is niet van alle (extra) uitgaven direct duidelijk dat ze een groot effect op groei hebben. Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Eens noch oneens In geringe mate Heb onvoldoende kennis op dit gebied. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Ben Vollaard Portret van Ben Vollaard

Tilburg University en TSC

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate Er is een redelijke kans om in 'Japan'-achtige situatie terecht te komen. Een tekort aan binnenlandse bestedingen legt een enorm gewicht op de netto export. Aan de andere kant zal een mogelijk hogere interestvoet zorgen voor een te grote onzekerheid. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In redelijke mate De literatuur is zeer verdeeld over de negatieve invloed op de economische groei van enerzijds ombuigingen en anderzijds van een oplopende staatsschuld..De 15 mrd extra ombuigingen is m.i. een gulden middenweg. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate Op korte termijn wel dit effect, tekort (als % bbp) daalt niet of minder door negatief noemer-effect, op langere termijn is dit verband er niet Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Ik mis een visie op onderwijs, energie en water(bouw). Hierin kunnen we het verschil maken. De mate waarin genoemde effecten doorwerken zal gering zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In redelijke mate Of stagnatie langdurig zal zijn is niet duidelijk. En, zelfs in goede tijden lukt het politici niet een begrotingsoverschot te realiseren. Bezuinigingen nu zijn verstandig ook al omdat het tot een discussie leidt over prioriteiten in de overheidsuitgaven. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Oneens In redelijke mate Op kortere termijn is er vanzelfsprekend een negatief effect, op lange termijn zijn gezonde overheidsfinanciën goed voor de economische groei, onder meer vanwege vertrouwenseffecten. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In redelijke mate Herstel van economische groei in Nederland is primair afhankelijk van de internationale conjunctuur; het Nederlandse overheidsbeleid heeft daarop slechts een beperkt (positief of negatief) effect. Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman Foto van Peter Kooreman Tilburg University Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Oneens In redelijke mate Veel onzekerheid. Omvang fiscal multiplier hangt neg. af van schuld, openheid economie, muntunie, groei en positief van hoe dicht bij "zero bound". Korte termijn groei lager. Lange termijn groei lager als marg. bel. fors stijgen. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Oneens In geringe mate Vermindering van de overheidsuitgaven en lastenverzwaringen zullen het economisch herstel op korte termijn geen goed doen, maar om een langdurige stagnatie van de economische groei in Nederland te voorkomen acht ik het aantrekken van de export cruciaal. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Borghans Foto van Lex Borghans Universiteit Maastricht Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.