Arjen van Witteloostuijn over het monetaire stelsel op de lange termijn

Door de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde zijn de Preadviezen 2010 gepubliceerd met een inleiding door Van Witteloostuijn. Hierin schetst hij leermomenten van de financiële crisis en een aantal fundamentele aanbevelingen om een dergelijke crisis in de toekomst te vermijden; geen bonussen, financiële innovaties laten goedkeuren, en het "nationaliseren" van accountacykantoren en credit rating agencies.

 

Te citeren als

Arjen van Witteloostuijn, “Arjen van Witteloostuijn over het monetaire stelsel op de lange termijn”, Me Judice, 2 mei 2011.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.