Edith Josten over werkgevers en de crisis

30 mei 2011

Tijdens de recente crisis liep de werkloosheid minder hoog op dan verwacht. Ze bleef lager dan in vorige recessies. Dat is opmerkelijk, want de omvang van de crisis was juist veel groter. Edith Josten, senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau doet langlopend onderzoek onder werkgevers, het werkgeverspanel.

Een veel genoemde verklaring is dat werkgevers ditmaal misschien andere personele maatregelen hebben genomen. Zo zouden zij overtollige werknemers vaker in dienst hebben gehouden, omdat ze in de nabije toekomst een tekort aan personeel verwachtten. Maar wat zijn de gevolgen van dit beleid?

 

Te citeren als

“Edith Josten over werkgevers en de crisis”, Me Judice, 30 mei 2011.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.