Arnt Verriest over de financiële verslaggeving

11 mrt 2011

De kwaliteit van de financiële verslaggeving in Nederland is van een hoog niveau. Bovendien is de kwaliteit verbeterd sinds het moment waarop de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) is ingevoerd. Ook het verhoogde toezicht dat de AFM heeft uitgeoefend heeft hierop een positieve impact gehad. Maar het optreden van de AFM kan nog worden verbeterd, aldus een onderzoeksrapport van Tilburg University onder leiding van Jan Bouwens, met Arnt Verriest en Edith Leung. Onderzoeker Verriest, Financial Accounting Tilburg University, geeft uitleg over het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Financiën.

 

Te citeren als

“Arnt Verriest over de financiële verslaggeving”, Me Judice, 11 maart 2011.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.