Barry Weingast over de "violence trap'

27 mei 2013
De armste ontwikkelingslanden kennen gemiddeld elke 7 jaar geweld, de ontwikkelde landen elke 60 jaar. Economische groei en het tegengaan van geweld gaan niet gelijk op omdat de redenen te verschillend zijn stelt Barry Weingast, hoogleraar politieke wetenschappen Stanford University.
Daardoor krijg je een 'violence trap': investeringen die in vredestijd rendabel zijn, zijn dat nu niet. Gevolg weinig economische groei.
Weingast was spreker bij de Spring Meeting 2013 van ACLE.
 

Te citeren als

“Barry Weingast over de "violence trap'”, Me Judice, 27 mei 2013.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.