Bernard ter Haar over sociale cohesie

20 feb 2017
Sociale cohesie lijkt steeds meer op sociale polarisatie, er is echt iets aan de hand in de samenleving en als beleidsmakers moeten we daar echt iets mee doen stelt Bernard ter Haar, Directeur-Generaal Sociale Zekerheid & Integratie Ministerie SZW.
Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat het vertrouwen van kwetsbare Nederlanders in anderen heel gering is, onder de 20%, dus 80% wordt gewantrouwd.
De gunfactor verdwijnt uit de samenleving, andere groepen wordt niet meer de ruimte voor een eigen standpunt gegeven, een verharding van de samenleving.
        

Te citeren als

“Bernard ter Haar over sociale cohesie”, Me Judice, 20 februari 2017.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.