Bert van Wee over ethiek en transport

17 nov 2015
In een kostenbaten analyse wordt niet ingegaan op de vraag of een beleidsoptie ook rechtvaardig is en daarmee is de KBA onvolledig stelt Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid TU Delft.
De gemiddelde betalingsbereidheid is geen goed criterium voor ethische beslissingen rondom infrastructuur, lange termijneffecten worden te hoog verdisconteerd in de plannen. Met een lagere discontovoet komen de uitbreidingsplannen van Schiphol in een ander daglicht te staan.
   

Te citeren als

“Bert van Wee over ethiek en transport”, Me Judice, 17 november 2015.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.