Wim Kuijken over het Deltaprogramma

23 jan 2012

De deltacommissaris is een nieuwe regeringscommissaris, wiens functie in de Deltawet is verankerd.

Het Kabinet heeft de heer Kuijken de opdracht gegeven dat er een jaarlijks Deltaprogramma komt. De deltacommissaris zorgt voor de verbinding tussen ministeries, Rijk en regionale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten), betrekt maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en het bedrijfsleven bij het programma en zorgt voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het Deltaprogramma, zodat ons land nu en ook op de lange termijn beschermd blijft tegen hoogwater en er voldoende zoet water is in droge periodes. De deltacommissaris valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu.

In de video wordt ingegaan op de economische en innovatieve aspecten van de Deltawet.

Voor meer informatie: www.deltacommissaris.nl

 

Te citeren als

“Wim Kuijken over het Deltaprogramma”, Me Judice, 23 januari 2012.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.