Claartje Thijs

Gastauteur
College voor de Rechten van de Mens / Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies
Claartje Thijs image
(c) Thijs
Claartje Thijs is programmamanager arbeidsmarktdiscriminatie bij het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast was zij de afgelopen jaren als buitenpromovenda verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (promotiedatum 27 september 2018). Haar expertise gebieden zijn onder meer beloningsbeleid, werving en selectie en discriminatie op de arbeidsmarkt. Eerder werkte zij onder meer bij de het ministerie van Binnenlandse Zaken en onderzoeks- en adviesbureau Ape.

Artikelen

Diversity
Een etnisch diverse werkomgeving leidt niet altijd tot meer tolerantie
Voorkeur voor de eigen groep verhoogt de kans op discriminatie. Op de werkvloer ben je gedwongen om samen te werken, maar er dreigt ook concurrentie. Wat voor invloed heeft de diversiteit van de werkvloer op de voorkeur voor de eigen groep, en dus...